Vårt oppdrag

Skape rimelige og lett tilgjengelige program av høy kvalitet som kan hjelpe mennesker å øke velvære og prestasjon, verden over.

Om iKAT

Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en målrettet korttidsterapi som har fokus på utvikling av ferdigheter og problemløsning. KAT sitt mål er å endre tankemønstre og atferd som ligger til grunn for de utfordringer som personen står ovenfor og ønsker og mestre bedre.

KAT er en av de metodene innen psykologien som det er forsket mest på. KAT har vist seg å være svært effektiv for å bedre mentalt velvære, endre atferd og øke prestasjon. Siden KAT sin begynnelse på 1970 tallet har metodene blitt brukt i større omfang og tillempet til mange ulike arenaer fra psykiske lidelser, idrett, ledelse og for andre typer personlig utvikling.

Metodene i KAT er noe alle kan dra nytte av. Alle har opplevd at hjernen kan ha en tendens til å jobbe mot oss i blant. Det kan være knyttet til konsentrasjon, søvn, stressregulering, prestasjon, eller andre nyttige verktøy som vil hjelpe oss i en travel hverdag.