Læringsmodellen

Læringsmodellen til Braive går som en rød tråd gjennom alle programmene. Vår enkle femstegsmodell tar deg gjennom ulike stadier som handler om å identifisere utfordringer, lære teknikker for å håndtere dem, øve til du mestrer dette og hjelpe deg å identifisere i hvilke situasjoner og utfordringer de ulike verktøyene er mest nyttige for deg. Når du fortsetter gjennom programmet prøver vi hele veien å gjøre det tydelig for deg hvor du er i modellen.

Steg 1. Forstå hva
Det første steget i enhver problemløsningsprosess er å få en solid forståelse av hvor du står i dag og veien fremover. Det er ikke før du har fått en god forståelse av utfordringene du står ovenfor i dag og målene du jobber mot, at du kan legge en plan for hvilke steg du bør ta for å komme fremover. De to hovedkomponentene i steg 1 er derfor å gjenkjenne utfordringer og sette mål.

Steg 2. Lær hvorfor utfordringene oppstår
Du kommer til å gå gjennom flere videoer for å lære mer om hvorfor ulike symptomer og utfordringer oppstår. Når du forstår mer om hvorfor de har oppstått, kommer du også til å være klar for å lære øvelser som kan hjelpe deg å håndtere dem.

Steg 3. Lær deg hvordan
I dette steget lærer du teorien bak teknikker og verktøy som kan hjelpe deg å håndtere spesifikke symptomer og utfordringer.

Steg 4. Fra teori til praksis + evaluering
Her skal du prøve å ta rollen som en forsker i eget liv. I dette steget begynner du å øve på de nye teknikkene du har lært og måle effekten det har å bruke dem i hverdagen. Hvilke passer bra for deg? Hva må du endre for at det skal fungere bedre?

Steg 5. Din verktøykasse
Du kommer til å fortsette å legge til verktøy i verktøykassen gjennom hele programmet. Vårt mål er å hjelpe deg å først få en oversikt og forståelse av de største utfordringer du står ovenfor, og at du deretter lærer hvilke av teknikkene du opplever er av mest nyttig for å håndtere dem. Dette gir deg muligheten til å øve på å benytte de nye teknikker i situasjoner som oppstår. Jo mer du øver, jo mer tilgjengelig vil disse teknikkene være for deg når du møter nye utfordringer i fremtiden.