Ledige Stillinger

Head of Care Delivery, Norway (NO)
Vi rekrutterer en behandlingsansvarlig psykolog i Norge som jobber med implementeringen av digital behandling, veiledning av Braives psykologer og evaluering og kvalitetssikring av behandlingen.  

Operations Manager, Norway (NO)
Vi søker en person som jobber for at daglig drift av Braives digitale psykologtjenester i Norge skal skje smidig og i utvikling. Personen vil blant annet ha ansvar for rekruttering av psykologer, kvalitetssystemer og implementering av strategiske planer. 

Psykolog (NO)
Vi rekrutterer flere psykologer i Norge som behandler pasienter i Braives plattform.

Psykolog (SE)
Vi rekrutterer flere psykologer i Sverige som behandler pasienter i primærhelsetjenesten med iKAT.