Depresjon og angst
Ved hjelp av dette programmet vil du lære mer om angst og depresjon og hvordan du ved å bruke forskjellige verktøy og strategier kan lære å håndtere symptomene. Programmet vil gradvis gi deg en oversikt over symptomene dine, lære deg å identifisere de viktigste årsakene til stress og angst i livet ditt, introdusere deg for KAT-verktøy for å hjelpe deg med å håndtere symptomene dine og lære deg teknikker som bidrar til atferdsendringer og utvikling av nye sunne vaner. Programmet strekker seg over 12 uker slik at du får den tiden du trenger for å kunne gjøre endringer og implementere det du lærer inn i hverdagen - som igjen kommer til å øke ditt mentale velvære. 
Uro og angst
Generalisert angst karakteriseres av overdreven angst og bekymringer over hendelser i dagliglivet uten at det finnes en åpenbar årsak for dette. Mennesker med symptomer på generalisert angst kan ikke slutte å bekymre seg og bekymringene er stort sett urealistiske og uforholdsmessige store i forhold til situasjonen. Hverdagen er preget av konstant bekymring, angst og frykt. Angstreaksjonene kan over tid bli mer voldsomme, og begynne å forstyrre arbeidslivet, studier, sosiale aktiviteter og relasjoner. Gjennom programmet kommer du til å lære deg teknikker for å skape varige atferdsendringer og utvikle sunne vaner for å holde angsten på avstand.
Arbeid - Fra prestasjon til restitusjon
Lær å håndtere utfordringer du møter i et travelt arbeidsliv, og opparbeide deg verktøy for å regulere stress, forbedre restitusjon, løse konflikter, prestere på ditt beste og øke trivsel generelt. Mange opplever høyt stressnivå på arbeidsplassen, enten på grunn av leveringsfrister, høyt arbeidstrykk eller konflikt med kolleger. Langvarig stress er dårlig for helsen, og kan påvirke alle områder av livet.Dette programmet gir deg ikke bare verktøy for å håndtere stress, det vil også hjelpe deg å balansere kravene til en travel jobb med behovene i ditt personlige liv. I programmet vil du begynne med å kartlegge de viktigste utfordringene du står overfor i øyeblikket, og klargjøre mål og verdier du vil sikte mot. Du vil bli tatt steg for steg gjennom et utvalg av testede og gjennomarbeidede verktøy for å redusere stress, inkludert alt fra HRV-trening og mindfulness til verdifulle verktøy for å håndtere konflikter. Ved å fullføre dette programmet øker du kapasiteten til å håndtere stress og utfordringer på jobben, styrker dine mentale ferdigheter og investerer i ditt eget mentale velvære.
Stress og restitusjon for ungdom
Lær å håndtere utfordringer du møter i et travel hverdag, og opparbeide deg verktøy for å regulere stress, forbedre restitusjon, løse konflikter, prestere på ditt beste og øke trivsel generelt. Mange ungdom opplever høyt stressnivå på skolen, enten på grunn av leveringsfrister, sosialt eller bare total overbelastning. Langvarig stress er dårlig for helsen, og kan påvirke alle områder av livet.Dette programmet gir deg ikke bare verktøy for å håndtere stress, det vil også hjelpe deg å balansere kravene og behovene i ditt personlige liv. I programmet vil du begynne med å kartlegge de viktigste utfordringene du står overfor i øyeblikket, og klargjøre mål og verdier du vil sikte mot. Du vil bli tatt steg for steg gjennom et utvalg av testede og gjennomarbeidede verktøy for å redusere stress og øke restitusjon.  Ved å fullføre dette programmet øker du kapasiteten til å håndtere stress og utfordringer i livet, styrker dine mentale ferdigheter og investerer i ditt eget mentale velvære.
Søvnens ABZzz for ungdom
I dette programmet vil du lære flere metoder fra kognitiv atferdsterapi som er utviklet for å forbedre søvn. Gjennom hele programmet, som består av åtte moduler, vil du følge Cecilia på hennes reise mot bedre søvn. Hver modul inkluderer korte, pedagogiske videoer, interaktive aktiviteter og lydøvelser som er utviklet for å hjelpe deg å forstå, praktisere og implementere hvert tema i ditt daglige liv. Mange undersøkelser viser at søvnforstyrrelser er et økende problem i samfunnet vårt. Vi opplever alle perioder med dårlig søvn. Til tross for at det finnes utallige situasjonsavhengige triggere som fører til søvnproblemer, finnes det generelle mekanismer som er viktige å lære om for å oppnå god søvn. De fleste typer søvnforstyrrelser – uavhengig av alvorlighetsgrad – kan behandles med  metoder som hjelper deg å identifisere situasjonene som medfører problemer med søvnen.  Gjennom en kombinasjon av teknikker fra kognitiv atferdsterapi, avspenningsøvelser og atferdsendringer kan du lære deg hvordan du kan oppnå god søvn.Søvnproblemer har en tendens til å skape en ond sirkel – dårlig søvn og restitusjon resulterer i bekymringer og uro på kvelden som gjør det vanskeligere å slappe av og sovne. Dette programmet vil gi deg verktøyene du trenger for å bryte denne sirkelen. 
Søvnens ABZzzz
I dette programmet vil du lære flere metoder fra kognitiv atferdsterapi som er utviklet for å forbedre søvn. Gjennom hele programmet, som består av åtte moduler, vil du følge Cecilie på hennes reise mot bedre søvn. Hver modul inkluderer korte, pedagogiske videoer, interaktive aktiviteter og lydøvelser som er utviklet for å hjelpe deg å forstå, praktisere og implementere hvert tema i ditt daglige liv. Mange undersøkelser viser at søvnforstyrrelser er et økende problem i samfunnet vårt. Vi opplever alle perioder med dårlig søvn. Til tross for at det finnes utallige situasjonsavhengige triggere som fører til søvnproblemer, finnes det generelle mekanismer som er viktige å lære om for å oppnå god søvn. De fleste typer søvnforstyrrelser – uavhengig av alvorlighetsgrad – kan behandles med  metoder som hjelper deg å identifisere situasjonene som medfører problemer med søvnen.  Gjennom en kombinasjon av teknikker fra kognitiv atferdsterapi, avspenningsøvelser og atferdsendringer kan du lære deg hvordan du kan oppnå god søvn.Søvnproblemer har en tendens til å skape en ond sirkel – dårlig søvn og restitusjon resulterer i bekymringer og uro på kvelden som gjør det vanskeligere å slappe av og sovne. Dette programmet vil gi deg verktøyene du trenger for å bryte denne sirkelen. 
Mentalt sterk i en tid med Covid-19
Dette programmet ble laget som en reaksjon på den situasjonen vi opplever akkurat nå der viruset Covid-19 brer seg i verden. De fleste av oss er nødt til å være hjemme på grunn av risiko for spredning av viruset, og vi er alle, uansett om vi må være hjemme eller ikke, bekymret for hvordan Covid-19 vil påvirke den verden vi lever i. Vi er ikke bare bekymret for vår egen helse, men også for hvordan personer vi er glad i og befolkningen generelt skal klare seg. Mennesker har allerede mistet jobbene sine og mange er urolig for hvordan samfunnet vil håndtere de finansielle, følelsesmessige og strukturelle konsekvensene som kommer som et resultat av denne pandemien. Dette programmet består av flere teknikker som er effektive for å hente deg inn og bryte uhjelpsomme tankeprosesser som grubling og bekymring. Vi vil at alle skal få tilgang til disse verktøyene for å opprettholde god mental helse gjennom denne vanskelige tiden. Tittelen på programmet er nettopp det vi ønsker å oppnå: Å opprettholde god mental helse i en utfordrende og usikker periode. Til info: Vi mener at økonomiske vansker aldri skal være en hindring for at du skal ha tilgang til de verktøyene du trenger for å ha det bra. Om du befinner deg i en situasjon der kostnaden for programmet er en utfordring ønsker vi derfor at du kontakter oss på [email protected] så vi kan gi deg tilgang til programmet kostnadsfritt, uten flere spørsmål fra vår side. #inthistogether
SEE.ME.
SEE.ME. hjelper deg å bygge mental styrke for å kunne håndtere de utfordringene som følger med den digitale verden, og å bygge opp deg selv ved å utvikle en sunn livsstil. I SEE.ME. finner du også en møteplass for å diskutere løsninger på de utfordringene den yngre generasjonen møter i hverdagen. Vi har et stort ønsker om at dette initiativet kan være med på å bryte ned og fjerne stigma rundt mental helse, siden det ofte hindrer mange i å søke profesjonell hjelp.  Her kan du lese mer om SEE.ME. og hvorfor teamet i Braive har utviklet dette programmet. Alle samarbeidspartnere - Gina Tricot, CHIMI Eyewear og Braive - ser virkelig frem til å følge dere på reisen og til viktige læring og diskusjoner som vil komme i løpet av 2020!
Lær deg å håndtere panikkangst
Lær hvordan du kan håndtere panikkanfall og overvinne panikkangst ved hjelp av en trinnvis prosess for å endre både tanker og atferd. Du vil begynne med å kartlegge symptomer og identifisere hvilke situasjoner som bidrar til at du får panikk. Deretter vil du gradvis og på en trygg måte begynne å gå inn i disse situasjonene, noe som vil bidra til at du steg for steg kan ta tilbake kontrollen over ditt eget liv. I løpet av programmet kommer du til å lære ulike verktøy fra kognitiv atferdsterapi, avspenningsøvelser og strategier for å bli helt kvitt panikkanfallene, redusere underliggende uro og gjøre bærekraftige livsstilsendringer. Når du har gjennomført programmet vil du ha en bedre forståelse av hvorfor man får panikkanfall, hvordan man jobber forebyggende og hvordan man på en trygg måte kan gå inn i de situasjonene som er ubehagelige. 
Få tilbake mitt sosiale jeg
Sosial angst er en intensiv frykt for sosiale situasjoner og å bli dømt av andre, noe som fører til isolering og sosial tilbaketrekning. I dette programmet lærer du å overvinne symptomene på sosial angst ved å gradvis endre tanker og atferd så du blir mer komfortabel i sosiale situasjoner. Med hjelp av en kombinasjon av teknikker fra kognitiv atferdsterapi, avspenningsøvelser og endring av atferd kommer du til å kjenne deg mindre nervøs sammen med andre mennesker og begynne å gjenvinne kontrollen over ditt eget liv. 
Stressregulering med HRV
I dette programmet vil du lære ulike teknikker for stressregulering og håndtering av de utfordringene du står ovenfor. Blant annet vil du bli introdusert til HRV-trening (Heart Rate Variability). HRV-trening innebærer trening med pusten som verktøy. Denne typen trening er vist å bedre restitusjon og kan bidra til å senke stress- og angstnivå. I tillegg til HRV, vil du lære ulike metoder fra kognitiv adferdsterapi og teknikker som vil hjelpe deg å håndtere de utfordringer du står overfor. Vær oppmerksom på at HRV-treningen gjennomføres ved bruk av en mobilapplikasjon. Full bruk av appen koster 41 kroner. Da det ikke er Braive som har utviklet denne, har vi ikke mulighet til å tilby den gratis. Braive har derfor laget en guidet pusteøvelse som du også kan trene HRV med dersom du velger å ikke kjøpe appen.
Stress og restitusjon
Dette programmet gir deg en introduksjon til effektive verktøy og teknikker for å balansere stresset du opplever i ditt daglige liv. I dette programmet vil du bli introdusert for ulike puste- og avspenningsteknikker som kan bidra til å gjenopprette balansen i kroppen. Verktøyene er hentet fra kognitiv atferdsterapi (KAT), og skal enkelt kunne tas i bruk både i  arbeid og ellers i hverdagen. Merk deg at for å gjøre HRV-treningen, vil du bli bedt om å laste ned en app. Den koster 3.99 US$ og er ikke utviklet av Braive. Dersom du velger å ikke kjøpe appen, kan du likevel gjennomføre pusteøvelser som en fin erstatning. 
Mental trening for ungdom
Dette programmet gir deg introduksjon til mentale treningsmetoder. Teknikker du vil lære her, er noe du kan bruke i alle områdene av livet ditt fra skole til studier, i sosiale sammenhenger og i idrett. Ved å gjøre dette programmet vil du tilegne deg verktøy for å kartlegge stressorer i livet ditt og du vil lære mestringsstrategier for å håndtere det. Du lærer også hvordan du kan bygge gode og sunne relasjoner, og om hvordan du skal kommunisere på en trygg, forståelig måte med de menneskene du møter i ulike situasjoner.