Stress og restitusjon

Arbeidsrelatert Stress

B0s0k7bjqojn2o5d6vqa
Om dette programmet
Lær å håndtere utfordringer du møter i et travelt arbeidsliv, og opparbeide deg verktøy for å regulere stress, forbedre restitusjon, løse konflikter, prestere på ditt beste og øke trivsel generelt. Mange opplever høyt stressnivå på arbeidsplassen, enten på grunn av leveringsfrister, høyt arbeidstrykk eller konflikt med kolleger. Langvarig stress er dårlig også for jobben: det reduserer produktivitet, øker fravær og stresset overføres til andre områder av livet. Dette programmet gir deg verktøy for å håndtere stress og balansere kravene til en travel jobb med behovene i ditt personlige liv. I programmet vil du begynne med å kartlegge de viktigste utfordringene du står overfor i øyeblikket, og klargjøre mål og verdier du vil sikte mot. Du vil bli tatt steg for steg gjennom et utvalg av testede og gjennomarbeidede verktøy for å redusere stress, inkludert HRV-trening, mindfulness og utsettelse av bekymring. Du får også en bedre forståelse av hvordan stress påvirker kroppen og sinnet, lærer å oppdage skjevheter og feil i egen tenkning, og utvikler verdifulle verktøy for å håndtere konflikter. Ved å fullføre dette programmet øker du kapasiteten til å håndtere stress og utfordringer på jobben, styrker dine mentale ferdigheter og investerer i sitt eget mentale velvære.
1. Introduksjon til stress og stressregulering
 • Velværeindeks
 • Møt Elliot
 • Elliots første møte med psykologen
 • Vekst versus statisk mentalitet
 • Sette seg mål
 • Mine mål for programmet
 • Verdier
 • Hva er verdiene dine?
 • Veksthandlinger og blokkerende handlinger: Arbeid og utdanning
 • Veksthandlinger og blokkerende handlinger: Fritid
 • Veksthandlinger og blokkerende handlinger: Personlig vekst
 • Veksthandlinger og blokkerende handlinger: Relasjoner
 • Observasjonsmodellen
 • Bli kjent med observasjonsmodellen
  Optional
 • Endre vaner
 • Pustediagram
  Optional
 • Guidet pusteøvelse
  Optional
 • Progressiv Muskelavspenning (PM)
  Optional
 • Guidet søvnøvelse
  Optional
 • Elliot sin dagbok
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
2. Forstå stress og begynn med HRV-trening
 • Velværeindeks
 • Å forstå stress
  Forhåndsvisning
 • Stressbøtta
 • Mine tre hovedstressorer
  Optional
 • Kjemp/flukt/frys-responsen
 • Har du opplevd noen av disse symptomene?
 • Forstå hyperventilering og avslapning
 • Hjerteratevariabilitet: hva er det?
  Optional
 • Biofeedback og HRV
  Optional
 • Treningsguide til HRV-treningen
  Optional
 • Oversikt over tilgjengelige mobilapplikasjoner for HRV trening
  Optional
 • HRV- trening
  Optional
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 2
  Optional
 • Elliots dagbok
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
3. Hjelpsomme mentale vaner
 • Velværeindeks
 • Hvilenettverket og mentale vaner
  Optional
 • Selektiv oppmerksomhet
  Optional
 • Bekymring og grubling
 • Utsettelseslogg
 • Min gruble- og bekymringsliste
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Bli mer mindful
 • Bevisst refokusering
 • Verdier
  Optional
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 3
  Optional
 • HRV- trening
  Optional
 • Elliots dagbok
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
4. Hjelpsom og uhjelpsom mestring
 • Velværeindeks
 • Trygghetssøkende atferd
 • Utforske egen trygghetssøkende atferd
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Kartlegge hjelpsomme og uhjelpsomme mestringsstrategier
 • Flytende blader
  Optional
 • Bevisst refokusering 2
  Optional
 • HRV Trening 3
  Optional
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 4
  Optional
 • Selektiv oppmerksomhet - Del 2
  Optional
 • Elliots dagbok 4
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
5. Styrk selvtilliten din og bygg sunne relasjoner
 • Velværeindeks
 • Hva er trygg kommunikasjon?
  Optional
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
  Optional
 • Triggere og trygg kommunikasjon
  Optional
 • Overbevisningers rolle i kommunikasjon
  Optional
 • Tren trygg kommunikasjon
  Optional
 • Bygge gode relasjoner
  Optional
 • Sosial støtte
  Optional
 • Relasjonssirkler
 • Tre sunne vaner jeg vil styrke
  Optional
 • Kroppskanning
  Optional
 • Bevisst refokusering
  Optional
 • Selektiv oppmerksomhet - Del 3
  Optional
 • HRV Trening
  Optional
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 5
  Optional
 • Elliots dagbok 5
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
6. Håndter vanskelige situasjoner på en god måte
 • Velværeindeks
 • Konflikthåndtering 1: Unngå konflikt
 • Konflikthåndtering 2: Dialog og diskusjon
 • Konflikthåndtering 3: Kommunikasjonsteknikker
 • Logg for konflikthåndtering
  Optional
 • Observasjonsmodellen: Konflikt
  Optional
 • Perspektivtaking
  Optional
 • Flytende blader
  Optional
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 6
  Optional
 • HRV Trening 5
  Optional
 • Elliots dagbok 6
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
7. Når hjernen spiller deg et puss
 • Velværeindeks
 • Tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Detaljert forklart: seks vanlige tankefeller
  Optional
 • Generere alternative tanker
  Optional
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 7
  Optional
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: 6 ytterligere tankefeller
  Optional
 • Generere alternative tanker
  Optional
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Bevisst refokusering
  Optional
 • Kroppsskanningsøvelse 2
  Optional
 • HRV Trening 6
  Optional
 • Elliots dagbok 7
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
8. Ta vare på deg selv
 • Velværeindeks
 • Hva er restitusjon og hvorfor er det så viktig?
  Optional
 • Skap en god søvnrytme
  Optional
 • Aktivitetsplanlegging: søvn
 • Indre dialog
 • Utforsk din indre dialog i observasjonsmodellen
  Optional
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • Separere tanker fra følelser
  Optional
 • Hvorfor bekymring eskalerer
 • Flytende blader
 • Kroppsskanningsøvelse 3
  Optional
 • Verdier
  Optional
 • HRV Trening
  Optional
 • Elliots dagbok 8
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
9. Fortsett den gode jobben du gjør
 • Velværeindeks
 • Siste uke med Elliot
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Se tilbake på gamle mål
  Optional
 • Stressbøtta
  Optional
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 8
  Optional
 • Elliots siste dagbok
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
 • Hva gjør jeg nå?
  Optional