Stress og restitusjon

Arbeidsrelatert Stress

B0s0k7bjqojn2o5d6vqa
Om dette programmet
Lær å håndtere utfordringer du møter i et travelt arbeidsliv, og opparbeide deg verktøy for å regulere stress, forbedre restitusjon, løse konflikter, prestere på ditt beste og øke trivsel generelt. Mange opplever høyt stressnivå på arbeidsplassen, enten på grunn av leveringsfrister, høyt arbeidstrykk eller konflikt med kolleger. Langvarig stress er dårlig også for jobben: det reduserer produktivitet, øker fravær og stresset overføres til andre områder av livet. Dette programmet gir deg verktøy for å håndtere stress og balansere kravene til en travel jobb med behovene i ditt personlige liv. I programmet vil du begynne med å kartlegge de viktigste utfordringene du står overfor i øyeblikket, og klargjøre mål og verdier du vil sikte mot. Du vil bli tatt steg for steg gjennom et utvalg av testede og gjennomarbeidede verktøy for å redusere stress, inkludert HRV-trening, mindfulness og utsettelse av bekymring. Du får også en bedre forståelse av hvordan stress påvirker kroppen og sinnet, lærer å oppdage skjevheter og feil i egen tenkning, og utvikler verdifulle verktøy for å håndtere konflikter. Ved å fullføre dette programmet øker du kapasiteten til å håndtere stress og utfordringer på jobben, styrker dine mentale ferdigheter og investerer i sitt eget mentale velvære.
1. Introduksjon til stress og stressregulering
 • Velværeindeks
 • Møt Elliot
 • Elliots første møte med psykologen
 • Vekst versus statisk mentalitet
 • Sette seg mål
 • Mine mål for programmet
 • Verdier
 • Hva er verdiene dine?
 • Veksthandlinger og blokkerende handlinger: Arbeid og utdanning
 • Veksthandlinger og blokkerende handlinger: Fritid
 • Veksthandlinger og blokkerende handlinger: Personlig vekst
 • Veksthandlinger og blokkerende handlinger: Relasjoner
 • Observasjonsmodellen
 • Bli kjent med observasjonsmodellen
 • Endre vaner
 • Pustediagram
 • Guidet pusteøvelse
 • Progressiv Muskelavspenning (PM)
 • Guidet søvnøvelse
 • Elliot sin dagbok
 • Min dagbok
2. Forstå stress og begynn med HRV-trening
 • Velværeindeks
 • Å forstå stress
 • Stressbøtta
 • Mine tre hovedstressorer
 • Kjemp-Flukt-Frys-responsen
 • Har du opplevd noen av disse symptomene?
 • Forstå hyperventilering og avslapning
 • Hjerteratevariabilitet: hva er det?
 • Biofeedback og HRV
 • Treningsguide til HRV-treningen
 • Introduksjon til tilgjengelige applikasjoner for HRV trening
 • HRV Trening
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 2
 • Elliots dagbok 2
 • Min dagbok
3. Hjelpsomme mentale vaner
 • Velværeindeks
 • Hvilenettverket og mentale vaner
 • Selektiv oppmerksomhet.
 • Bekymring og grubling
 • Utsettelseslogg
 • Min gruble- og bekymringsliste
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Bli mer mindful
 • Bevisst refokusering
 • Verdier
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 3
 • HRV Trening
 • Elliots dagbok 3
 • Min dagbok
4. Hjelpsom og uhjelpsom mestring
 • Velværeindeks
 • Trygghetssøkende atferd
 • Utforske egen trygghetssøkende atferd
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Kartlegge hjelpsomme og uhjelpsomme mestringsstrategier
 • Flytende blader 1
 • Bevisst refokusering 2
 • HRV Trening 3
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 4
 • Selektiv oppmerksomhet - Del 2
 • Elliots dagbok 4
 • Min dagbok
5. Styrk selvtilliten din og bygg sunne relasjoner
 • Velværeindeks
 • Hva er trygg kommunikasjon?
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
 • Triggere og trygg kommunikasjon
 • Overbevisninger som bidrar til utrygg kommunikasjon
 • Bli mer selvhevdende
 • Bygge gode relasjoner
 • Sosial støtte
 • Relasjonssirkler
 • Tre sunne vaner jeg vil skape!
 • Kroppskanning 1
 • Bevisst refokusering
 • Selektiv oppmerksomhet - Del 3
 • HRV Trening
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 5
 • Elliots dagbok 5
 • Min dagbok
6. Håndter vanskelige situasjoner på en god måte
 • Velværeindeks
 • Konflikthåndtering 1: Unngå konflikt
 • Konflikthåndtering 2: Dialog og diskusjon
 • Konflikthåndtering 3: Kommunikasjonsteknikker
 • Logg for konflikthåndtering
 • Observasjonsmodellen: Konflikt
 • Perspektivtaking
 • Flytende blader
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 6
 • HRV Trening 5
 • Elliots dagbok 6
 • Min dagbok
7. Når hjernen spiller deg et puss
 • Velværeindeks
 • Tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Detaljert forklart: seks vanlige tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 7
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: 6 ytterligere tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Bevisst refokusering
 • Kroppsskanningsøvelse 2
 • HRV Trening 6
 • Elliots dagbok 7
 • Min dagbok
8. Ta vare på deg selv
 • Velværeindeks
 • Hva er restitusjon og hvorfor er det så viktig?
 • Skap en god søvnrytme
 • Aktivitetsplanlegging: søvn
 • Indre dialog
 • Utforsk din indre dialog i observasjonsmodellen
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • Separere tanker fra følelser
 • Hvorfor bekymring eskalerer
 • Flytende blader 1
 • Kroppsskanningsøvelse 3
 • Verdier
 • HRV Trening
 • Elliots dagbok 8
 • Min dagbok
9. Fortsett den gode jobben du gjør
 • Velværeindeks
 • Siste uke med Elliot
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Se tilbake på gamle mål
 • Stressbøtta
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 8
 • Elliots siste dagbok
 • Min dagbok
 • Hva gjør jeg nå?