Stress og restitusjon

Arbeidsrelatert Stress

B0s0k7bjqojn2o5d6vqa
1,050kr
Om dette programmet
Lær å håndtere utfordringer du møter i et travelt arbeidsliv, og opparbeide deg verktøy for å regulere stress, forbedre restitusjon, løse konflikter, prestere på ditt beste og øke trivsel generelt. Mange opplever høyt stressnivå på arbeidsplassen, enten på grunn av leveringsfrister, høyt arbeidstrykk eller konflikt med kolleger. Langvarig stress er dårlig også for jobben: det reduserer produktivitet, øker fravær og stresset overføres til andre områder av livet. Dette programmet gir deg verktøy for å håndtere stress og balansere kravene til en travel jobb med behovene i ditt personlige liv. I programmet vil du begynne med å kartlegge de viktigste utfordringene du står overfor i øyeblikket, og klargjøre mål og verdier du vil sikte mot. Du vil bli tatt steg for steg gjennom et utvalg av testede og gjennomarbeidede verktøy for å redusere stress, inkludert HRV-trening, mindfulness og utsettelse av bekymring. Du får også en bedre forståelse av hvordan stress påvirker kroppen og sinnet, lærer å oppdage skjevheter og feil i egen tenkning, og utvikler verdifulle verktøy for å håndtere konflikter. Ved å fullføre dette programmet øker du kapasiteten til å håndtere stress og utfordringer på jobben, styrker dine mentale ferdigheter og investerer i sitt eget mentale velvære.
1. Introduksjon til stress og stressregulering
 • Statusoppdatering
 • Møt Elliot
 • Elliots første møte med psykologen
 • Vekst versus statisk mentalitet
  Valgfri
 • Sette seg mål
 • Mine mål for programmet
 • Verdier
 • Hva er verdiene dine?
 • Veksthandlinger og blokkerende handlinger: Arbeid og utdanning
 • Veksthandlinger og blokkerende handlinger: Fritid
 • Veksthandlinger og blokkerende handlinger: Personlig vekst
 • Veksthandlinger og blokkerende handlinger: Relasjoner
 • Observasjonsmodellen
 • Bli kjent med observasjonsmodellen
  Valgfri
 • Endre vaner
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM)
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Elliot sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
2. Forstå stress og begynn med HRV-trening
 • Statusoppdatering
 • Å forstå stress
  Forhåndsvisning
 • Stressbøtta
 • Mine tre hovedstressorer
  Valgfri
 • Kjemp-, flukt- og frysresponsen
 • Har du opplevd noen av disse symptomene?
 • Forstå hyperventilering og avslapning
 • Hjerteratevariabilitet: hva er det?
  Valgfri
 • Biofeedback og HRV
  Valgfri
 • Guide til HRV-treningen
  Valgfri
 • Oversikt over tilgjengelige mobilapplikasjoner for HRV-trening
  Valgfri
 • HRV- trening 1
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 2
  Valgfri
 • Elliot sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
3. Hjelpsomme mentale vaner
 • Statusoppdatering
 • Hvilenettverket og mentale vaner
  Valgfri
 • Selektiv oppmerksomhet
  Valgfri
 • Bekymring og grubling
 • Utsettelseslogg
 • Kartlegg og utsett grubling og bekymring
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Bli mer mindful
 • Bevisst refokusering
 • Oppfølging: verdier
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 3
  Valgfri
 • HRV- trening
  Valgfri
 • Elliots dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
4. Hjelpsom og uhjelpsom mestring
 • Statusoppdatering
 • Trygghetssøkende atferd
 • Utforsk din egen trygghetssøkende atferd
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Kartlegge hjelpsomme og uhjelpsomme mestringsstrategier
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Bevisst refokusering 2
  Valgfri
 • HRV- trening 3
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 4
  Valgfri
 • Selektiv oppmerksomhet - Del 2
  Valgfri
 • Elliots dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
5. Styrk selvtilliten din og bygg sunne relasjoner
 • Statusoppdatering
 • Hva er trygg kommunikasjon?
  Valgfri
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
  Valgfri
 • Triggere og trygg kommunikasjon
  Valgfri
 • Overbevisningers rolle i kommunikasjon
  Valgfri
 • Tren deg i trygg kommunikasjon
  Valgfri
 • Skap gode relasjoner
  Valgfri
 • Sosial støtte
  Valgfri
 • Relasjonssirkler
 • Tre nye vaner jeg vil styrke
  Valgfri
 • Kroppsskanning
  Valgfri
 • Bevisst refokusering
  Valgfri
 • Selektiv oppmerksomhet del 3
  Valgfri
 • HRV-trening
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 5
  Valgfri
 • Elliots dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
6. Håndter vanskelige situasjoner på en god måte
 • Statusoppdatering
 • Konflikthåndtering: Unngå konflikt
 • Konflikthåndtering: Dialog og diskusjon
 • Konflikthåndtering: Kommunikasjonsteknikker
 • Logg for konflikthåndtering
  Valgfri
 • Observasjonsmodellen: Konflikt
  Valgfri
 • Perspektivtaking
  Valgfri
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 6
  Valgfri
 • HRV- trening
  Valgfri
 • Elliots dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
7. Når hjernen spiller deg et puss
 • Statusoppdatering
 • Tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Detaljert forklart: seks vanlige tankefeller
  Valgfri
 • Generere alternative tanker
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 7
  Valgfri
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: seks ytterligere tankefeller
  Valgfri
 • Generere alternative tanker
  Valgfri
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Bevisst refokusering
  Valgfri
 • Kroppsskanningsøvelse
  Valgfri
 • HRV-trening 6
  Valgfri
 • Elliots dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
8. Ta vare på deg selv
 • Statusoppdatering
 • Hva er restitusjon og hvorfor er det så viktig?
  Valgfri
 • Skap en god søvnrytme
  Valgfri
 • Aktivitetsplanlegging: søvn
 • Indre dialog
 • Utforsk din indre dialog i observasjonsmodellen
  Valgfri
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • Å skille tanker fra følelser
  Valgfri
 • Hvorfor bekymring eskalerer
 • Flytende blader
 • Kroppsskanningsøvelse 3
  Valgfri
 • Oppfølging: verdier
  Valgfri
 • HRV- trening 7
  Valgfri
 • Elliots dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
9. Fortsett den gode jobben du gjør
 • Statusoppdatering
 • Siste uke med Elliot
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Se tilbake på gamle mål
  Valgfri
 • Stressbøtta 3.0
  Valgfri
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 8
  Valgfri
 • Elliots siste dagboknotat
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hva gjør jeg nå?
  Valgfri