Tristhet og sorg

Blandet depresjon og angst

B0zx6coyszacvzewmaym
Om dette programmet
Dette programmet inneholder ressurser for å hjelpe deg håndtere symptomer på både angst og depresjon. Det kan være vanskelig å vite hva som er angst og hva som er depresjon. Det kan til og med være vanskelig å huske hva som kom først, angsten eller depresjonen. I dette programmet kommer du lære metoder som vil hjelpe deg både separere symptomene fra hverandre og også teknikker for å håndtere begge. Du kommer lære teknikker som hjelper deg å redusere spenningen i kroppen, trene fokus, gjenkjenne og jobbe gjennom uhjelpsomme tankemønstre, lære nye mestringsstrategier og gjøre endringer i atferd. Alt dette vil bidra til økt opplevelse av mestring og bedret søvn og humør. 
 • Statusoppdatering
 • Hvordan programmet fungerer
 • Møt Alex
  Forhåndsvisning
 • Mine mål for programmet
 • Alex forklarer symptomene sine
 • Alex` første møte med psykologen
 • Kartlegging av mine symptomer
 • Kartlegging av symptomer: depresjon
 • Progressiv muskelavspenning (PM)
  Valgfri
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Alex` første dagbokinnlegg
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • Alex` andre samtale hos psykologen
 • Kjemp-, flukt- og frysresponsen
 • Kartlegging av symptomer: angst
 • Forstå hyperventilering og avslapping
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 2
  Valgfri
 • Alex sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • Atferdsendringer
 • Atferd før og nå
  Valgfri
 • Atferdsendring: Introduksjon til hjemmeoppgaver
  Valgfri
 • Aktivitetsplanlegger
  Valgfri
 • Endringer i ditt sosiale liv
 • Aktivitetsplanlegging: sosialt
 • Eksempler på sosiale aktiviteter
  Valgfri
 • Atferdsendring: kosthold
 • Informasjon om kosthold
  Valgfri
 • Aktivitetsplanlegging: kosthold
 • Atferdsendring: søvn
 • Skap en god søvnrytme
  Valgfri
 • Aktivitetsplanlegging: Søvn
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Hvorfor er trening så viktig?
 • Atferdsendring: fysisk aktivitet
 • Aktivitetsplanlegging: fysisk aktivitet
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 3
  Valgfri
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Alex oppdaterer dagboken sin
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • Bekymring og grubling
 • Kartlegg og utsett grubling og bekymring
 • Hvorfor bekymring eskalerer
 • Utsettelseslogg
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Å forstå stress
 • Stressbøtta
 • Mine tre hovedstressorer
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 4
  Valgfri
 • Alex sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • Observasjonsmodellen
 • Utforsk en angstsituasjon i observasjonsmodellen
  Valgfri
 • Utforsk en depresjonsituasjon i observasjonsmodellen
  Valgfri
 • Utforsk en positiv situasjon i observasjonsmodellen
  Valgfri
 • Bli mer mindful
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Bevisst refokusering
  Valgfri
 • Kroppsskanning
  Valgfri
 • Atferdsendring: mindfulness-trening
 • Aktivitetsplanlegging: mindfulness
  Valgfri
 • Min gruble- og bekymringsliste
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for grubling
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 5
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Alex sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • Andregrads bekymring
 • Introduksjon til øvelser for å håndtere annengradsbekymring
 • Kartlegge bekymring om bekymring
 • Kartlegge bekymringssupportere
 • Bevisst refokusering 2
  Valgfri
 • Utforske annengradsbekymring i observasjonsmodellen
  Valgfri
 • Å skille tanker fra følelser
  Valgfri
 • Utforske situasjoner hvor du har blandet sammen tanker og følelser
  Valgfri
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Kartlegge episoder med bekymring og grubling
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for grubling
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 6
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Kroppsskanning 2
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Alex oppdaterer dagboken sin
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • Stressbøtta
 • Mestringsstrategier
 • Kartlegge hjelpsomme og uhjelpsomme mestringsstrategier
 • Tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Detaljert forklart: seks vanlige tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Kroppsskanning 3
  Valgfri
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: seks ytterligere tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 7
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for grubling
  Valgfri
 • Bevisst refokusering
  Valgfri
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Alex oppdaterer dagboken sin
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • Trygghetssøkende atferd
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Kroppskanning 5
  Valgfri
 • Identifiser din trygghetssøkende atferd
 • Tanker og følelser som trigger trygghetssøkende atferd
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for grubling
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 8
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Alex oppdaterer dagboken sin
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • Indre dialog
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • Utforsk din indre dialog i observasjonsmodellen
  Valgfri
 • Bevisst refokusering
  Valgfri
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 9
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Alex oppdaterer dagboken sin
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • Hva er trygg kommunikasjon?
  Valgfri
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
  Valgfri
 • Triggere og trygg kommunikasjon
  Valgfri
 • Overbevisningers rolle i kommunikasjon
  Valgfri
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Tren deg i trygg kommunikasjon
  Valgfri
 • Bygg sunne relasjoner
  Valgfri
 • Bevisst refokusering
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 10
  Valgfri
 • Kroppskanning
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Alex oppdaterer dagboken sin
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Ukentlig sjekk
 • Bevisst refokusering
  Valgfri
 • Introduksjon til fokus og oppmerksomhet
  Valgfri
 • Selektiv oppmerksomhet
 • Introduksjon til menneskets selektive oppmerksomhet
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Skap gode vaner
 • Tre nye vaner jeg vil styrke
  Valgfri
 • Kroppskanning
  Valgfri
 • Utforsk din indre dialog i observasjonsmodellen
  Valgfri
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for grubling
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 11
  Valgfri
 • Oppdatering fra Alex
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • Alex sin reise gjennom dette programmet
 • Hva har jeg lært?
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Se tilbake på tidligere triggere
  Valgfri
 • Finn mentale verktøy til å hanskes med triggere
 • Se tilbake på gamle mål
  Valgfri
 • Oppdatering fra Alex fire uker etter avslutning
  Valgfri
 • Hva gjør jeg nå?