Tristhet og sorg

Depresjon og angst

Mtzh1to3rf24w5nqtxic
Om dette programmet
Ved hjelp av dette programmet vil du lære mer om angst og depresjon og hvordan du ved å bruke forskjellige verktøy og strategier kan lære å håndtere symptomene. Programmet vil gradvis gi deg en oversikt over symptomene dine, lære deg å identifisere de viktigste årsakene til stress og angst i livet ditt, introdusere deg for KAT-verktøy for å hjelpe deg med å håndtere symptomene dine og lære deg teknikker som bidrar til atferdsendringer og utvikling av nye sunne vaner. Programmet strekker seg over 12 uker slik at du får den tiden du trenger for å kunne gjøre endringer og implementere det du lærer inn i hverdagen - som igjen kommer til å øke ditt mentale velvære. 
 • Velkommen til programmet
 • Statusoppdatering
 • PHQ-9
 • Velkommen til den første modulen
 • Møt Alex
  ValgfriForhåndsvisning
 • Alex forklarer symptomene sine
 • Alex sitt første møte med psykologen
 • Alex sitt andre samtale hos psykologen
 • Hovedpunkter om Alex
 • Hva er KAT?
 • Hovedpunkter om KAT
 • Observasjonsmodellen
 • Hovedpunkter om Observasjonsmodellen
 • Kartlegging av mine symptomer
 • Kartlegg symptomene dine med observasjonsmodellen
 • Atferdsendringer
 • Hovedpunkter om atferdsendringer
 • Min atferd - før og nå
 • Planlegg og gjennomfør en positivt atferd
 • Mine notater: Positiv atferd
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul to
 • Statusoppdatering
 • GAD-7
 • Aktivitetsoppsummering
 • Atferdsaktivering
  Forhåndsvisning
 • Hovedpunkter om atferdsaktivering
 • Atferdsaktivering og verdier
 • Dine indre verdier
 • Hovedpunkter om verdier
 • Hva er verdiene dine?
 • Positiv og negativ atferd
 • Planlegg positiv atferd
 • Håndtering av negativ atferd
 • Alexs dagbok
  Valgfri
 • Notater: Verdier
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul tre
 • Statusoppdatering
 • PHQ-9
 • Aktivitetsoppsummering
 • Hvorfor det er viktig å gjøre ting selv når du ikke har lyst
 • Å jobbe med motstand
  Forhåndsvisning
 • Hvorfor er trening så viktig?
 • Hovedpunkter om trening
 • Å skape rutiner
 • Planlegg positiv atferd
 • Mine beste verktøy
 • Alexs dagbok
  Valgfri
 • Mine notater: Skape vaner
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul fire
 • Statusoppdatering
 • GAD-7
 • Aktivitetsoppsummering
 • Angstens natur og funksjon
 • Kjemp-, flukt- og frysresponsen
 • Hovedpunkter om kjemp-, flukt- og frysresponsen
 • Har du opplevd noen av disse symptomene?
 • Forstå hyperventilering og avslapning
 • Hovedpunkter om hyperventilering og avslapping
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd
 • Alexs dagbok
  Valgfri
 • Notater: Hvordan kjennes det i kroppen?
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul fem
 • Statusoppdatering
 • PHQ-9
 • Aktivitetsoppsummering
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Atferd relatert til angst og bekymring
 • Trygghetssøkende atferd
 • Hovedpunkter om trygghetssøkende atferd
 • Håndtering av unnvikelse ved angst
 • Planlegg positiv atferd
 • Alexs dagbok
  Valgfri
 • Notater: Trygghetssøkende atferd
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul seks
 • Statusoppdatering
 • GAD-7
 • Aktivitetsoppsummering
 • Autopilot
 • Hovedpunkter om å gå på autopilot
 • Mentale vaner ved depresjon
  Forhåndsvisning
 • Om tankefeller
 • Hovedpunkter om tankefeller
 • Ulike typer tankefeller
 • Hovedpunkter om ulike tankefeller
 • Kartlegg dine negative tanker
  Valgfri
 • Skift fokus til positive tanker
 • Din takknemlighetslogg
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd
 • Alexs dagbok
  Valgfri
 • Notater: Tankefeller
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul syv
 • Statusoppdatering
 • PHQ-9
 • Aktivitetsoppsummering
 • Oppfølging: Verdier
 • Håndter tankene dine gjennom forandring og aksept
 • Din indre dialog
 • Hovedpunkter om din indre dialog
 • Skap alternative tanker
  Valgfri
 • Å finne styrke gjennom aksept
 • Introduksjon til mindfulness
  Valgfri
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd
 • Alexs dagbok
 • Notater: Mindfulness
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul åtte
 • Statusoppdatering
 • GAD-7
 • Aktivitetsoppsummering
 • Bekymring og grubling
 • Hovedpunker om bekymring og grubling
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Hovedpunkter om fokusert oppmerksomhet
 • Oppmerksomhetstrening: Naturlyd 1
  Valgfri
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Utsett grubling og bekymring - steg for steg
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Planlegg positiv atferd
 • Alexs dagbok
  Valgfri
 • Notater: Urostunden
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul ni
 • Statusoppdatering
 • PHQ-9
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Valgfri
 • Aktivitetsoppsummering
 • Søvnfysiologi Del I
  Valgfri
 • Hovedpunkter om Søvnfysiologi I
  Valgfri
 • Søvnfysiologi Del II
  Valgfri
 • Hovedpunkter om Søvnfysiologi II
  Valgfri
 • Hvorfor søvnproblemer kan oppstå
  Valgfri
 • Hovedpunker om hvorfor søvnproblemer kan oppstå
  Valgfri
 • Finn din oppskrift på god søvn
  Valgfri
 • Hvordan føre søvndagbok
  Valgfri
 • Søvnhygiene
  Valgfri
 • Hovedpunkter om søvnhygiene
  Valgfri
 • Ha regelmessige søvntider og knytt sengen til søvn
  Valgfri
 • Stressbøtta
  Valgfri
 • Hovedpunkter om Stressbøtta
  Valgfri
 • Stressbøtta og mestringsstrategier
  Valgfri
 • Skap gode kveldsrutiner
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd
 • Alexs dagbok
  Valgfri
 • Notater: Søvn
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul ti
 • Statusoppdatering
 • GAD-7
 • Aktivitetsoppsummering
 • Sosial relasjoner ved depresjon og angst
 • Sosial støtte
 • Hovedpunkter om sosial støtte
 • Mitt sosiale nettverk
  Valgfri
 • Ensomhet
  Valgfri
 • Hvordan håndtere ensomhet
  Valgfri
 • Bygg sunne relasjoner
  Valgfri
 • Hovedpunkter om å bygge sunne relasjoner
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd
 • Alexs dagbok
  Valgfri
 • Notater: Mitt sosiale meg
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul elleve
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Valgfri
 • Aktivitetsoppsummering
 • Oppfølging: Verdier
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Hovedpunkter om å fortsette det gode arbeidet
 • Oppmerksomhetstrening: Naturlyd 2
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd
 • Alexs dagbok
  Valgfri
 • Notater: Tilbakeblikk
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til din siste modul
 • Statusoppdatering
 • PHQ-9
 • GAD-7
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Valgfri
 • Aktivitetsoppsummering
 • Se gjennom verktøykassen og forbered deg på utfordringer
  Valgfri
 • Alexs siste dagbokoppføring
  Valgfri
 • Notater: Se fremover
  Valgfri
 • Hva gjør jeg nå?
 • Hva synes du om dette programmet?
  Valgfri