Tristhet og sorg

Depresjon og tristhet for ungdom

Dbcq1uzlr6pskgtovhsd
Om dette programmet
Alle kan føle seg triste og nedstemte innimellom, men når dette streker seg over tid og begynner å påvirke livskvaliteten kan det begynne å bli en depresjon. Dette programmet hjelper deg å komme ut av depresjonen ved hjelp av teknikker fra kognitiv atferdsterapi (KAT). Gjennom en kombinasjon av velprøvde metoder kan du føle deg bedre ved å utvikle sunne vaner som letter symptomene dine og som kan hjelpe deg videre i livet. 
 • Velkommen til programmet
 • Statusoppdatering
 • PHQ-9
 • Fokus for denne modulen
 • Møt Simon
  Valgfri
 • Hovedpunkter om Simon
  Valgfri
 • Hva er KAT?
 • Hovedpunkter om KAT
 • Observasjonsmodellen
 • Hovedpunkter om Observasjonsmodellen
 • Kartlegging av mine symptomer
 • Kartlegg symptomene dine med observasjonsmodellen
  Valgfri
 • Atferdsendringer
 • Hovedpunkter om atferdsendringer
 • Atferd før og nå
 • Planlegg og gjennomfør en positivt atferd
 • Mine notater: Positiv atferd
 • Chat: Simen og Tom
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul to
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Atferdsaktivering
 • Hovedpunkter om atferdsaktivering
 • Atferdsaktivering og verdier
 • Dine indre verdier
 • Hovedpunkter om indre verdier
 • Hva er verdiene dine?
 • Positiv og negativ atferd
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd
 • Håndtering av negativ atferd
 • Chat om verdier: Simen og Tom
  Valgfri
 • Notater: Verdier
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul tre
 • Statusoppdatering
 • PHQ-9
 • Aktivitetsoppsummering
 • Digital belastning
 • Hovedpunkter om digital belastning
 • Hvorfor det er viktig å gjøre ting selv når du ikke har lyst
 • Å jobbe med motstand
 • Hvorfor er trening så viktig?
 • Hovedpunkter om trening
 • Å skape rutiner
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd
 • Mine beste verktøy
  Valgfri
 • Chat om fotball: Simen og Tom
  Valgfri
 • Mine notater: Skape vaner
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul fire
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Mentale vaner ved depresjon
 • Autopilot
 • Hovedpunkter om å gå på autopilot
 • Om tankefeller
 • Hovedpunkter om tankefeller
 • Ulike typer tankefeller
 • Hovedpunkter om ulike tankefeller
 • Kartlegg dine negative tanker
  Valgfri
 • Skift fokus til positive tanker
 • Din takknemlighetslogg
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd
 • Chat om tankefeller: Simen og Tom
  Valgfri
 • Notater: Tankefeller
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul fem
 • Statusoppdatering
 • PHQ-9
 • Aktivitetsoppsummering
 • Oppfølging: verdier
 • Håndter tankene dine gjennom forandring og aksept
 • Din indre dialog
 • Hovedpunkter om din indre dialog
 • Skap alternative tanker
  Valgfri
 • Å finne styrke gjennom aksept
 • Introduksjon til mindfulness
  Valgfri
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd
 • Chat om mindfulness: Simen og Tom
  Valgfri
 • Notater: Mindfulness
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul seks
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Bekymring og grubling
 • Hovedpunker om bekymring og grubling
 • Fokusert oppmerksomhet
  Valgfri
 • Hovedpunkter om fokusert oppmerksomhet
  Valgfri
 • Oppmerksomhetstrening: Naturlyd 1
  Valgfri
 • Utsettelse av bekymring og grubling
  Valgfri
 • Utsett grubling og bekymring - steg for steg
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for grubling
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd
 • Chat om bekymringer: Simen og Tom
  Valgfri
 • Notater: Urostunden
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul syv
 • Statusoppdatering
 • PHQ-9
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Valgfri
 • Aktivitetsoppsummering
 • Søvnfysiologi Del I
  Valgfri
 • Hovedpunkter om Søvnfysiologi I
  Valgfri
 • Søvnfysiologi Del II
  Valgfri
 • Hovedpunkter om Søvnfysiologi II
  Valgfri
 • Hvorfor søvnproblemer kan oppstå
  Valgfri
 • Hovedpunker om hvorfor søvnproblemer kan oppstå
  Valgfri
 • Finn din oppskrift på god søvn
  Valgfri
 • Hvordan føre søvndagbok
  Valgfri
 • Søvnhygiene
  Valgfri
 • Hovedpunkter om søvnhygiene
  Valgfri
 • Ha regelmessige søvntider og knytt sengen til søvn
  Valgfri
 • Skap gode kveldsrutiner
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Kroppsskanning for søvn
  Valgfri
 • Chat om søvn: Simen og Tom
  Valgfri
 • Notater: Søvn
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul åtte
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Depresjon og sosial støtte
 • Sosial støtte
 • Hovedpunkter om sosial støtte
 • Mine sosiale nettverk
  Valgfri
 • Ensomhet
  Valgfri
 • Hvordan håndtere ensomhet
  Valgfri
 • Bygg sunne relasjoner
  Valgfri
 • Hovedpunkter om å bygge sunne relasjoner
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd
 • Chat: Simen og Tom
  Valgfri
 • Notater: Mitt sosiale meg
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul ni
 • Statusoppdatering
 • PHQ-9
 • Aktivitetsoppsummering
 • Oppfølging: Verdier
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Hovedpunkter om å fortsette det gode arbeidet
 • Oppmerksomhetstrening: Naturlyd 2
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd
 • Chat om å føle seg bedre: Simen og Tom
  Valgfri
 • Notater: Tilbakeblikk
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til din siste modul
 • Statusoppdatering
 • PHQ-9
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Valgfri
 • Aktivitetsoppsummering
 • Se gjennom verktøykassen og forbered deg på utfordringer
  Valgfri
 • Chat: Simen og Tom
  Valgfri
 • Notater: Se fremover
  Valgfri
 • Hva gjør jeg nå?
 • Hva synes du om dette programmet?
  Valgfri