Uro og angst

Få tilbake mitt sosiale jeg

Am8atmytsmyywimm2swm
Om dette programmet
Sosial angst er en intensiv frykt for sosiale situasjoner og å bli dømt av andre, noe som fører til isolering og sosial tilbaketrekning. I dette programmet lærer du å overvinne symptomene på sosial angst ved å gradvis endre tanker og atferd så du blir mer komfortabel i sosiale situasjoner. Med hjelp av en kombinasjon av teknikker fra kognitiv atferdsterapi, avspenningsøvelser og endring av atferd kommer du til å kjenne deg mindre nervøs sammen med andre mennesker og begynne å gjenvinne kontrollen over ditt eget liv. 
 • Fokus for denne modulen: Hva er sosial angst?
 • Statusoppdatering
 • Møt Kine
 • Hovedpunkter fra Kines historie
 • Kine lærer om sosial angst
 • Nøkkelpunkter om sosial angst
 • Kjemp-, flukt- og frysresponsen
 • Hovedpunkter om kjemp-, flukt- og frysresponsen
 • Hva har du lært om KFF-responsen?
 • Har du opplevd noen av disse symptomene?
  Valgfri
 • Kartlegging av mine symptomer
 • Hovedpunkter om å kartlegge symptomer
 • Kartlegging av symptomer
  Valgfri
 • Hva er eksponering?
 • Mine mål for programmet
 • Atferdseksperimenter
 • IE Atferdseksperiment
  Valgfri
 • Guide til avspenningsøvelser
 • Progressiv muskelavspenning (PM)
  Valgfri
 • Utdrag fra Kine sin dagbok
 • Skriveøvelse: Din historie
  Valgfri
 • Mine beste verktøy
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Oppsummering av modul 1
 • Fokus for denne modulen: Å møte angsten med eksponering
 • Statusoppdatering
 • SPIN Sosial angst
 • Repetisjon av dine atferdseksperiment
 • Spotlight-effekten
 • Trygghetssøkende atferd
 • Hovedpunkter om trygghetssøkende atferd
  Valgfri
 • Hva har du lært om trygghetssøkende atferd?
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
  Valgfri
 • Atferd relatert til angst og bekymring
 • Identifiser din trygghetssøkende atferd
 • Introduksjon til eksponering
 • Hva har du lært om eksponering? (1)
 • Hva er eksponering?
  Valgfri
 • Hva har du lært om eksponering? (2)
 • Eksponeringspyramide med situasjoner
  Valgfri
 • Atferdseksperiment for situasjoner
  Valgfri
 • Bygg sunne relasjoner
  Valgfri
 • Hovedpunkter om å bygge sunne relasjoner
  Valgfri
 • Hva har du lært om gode relasjoner?
 • Isometrisk avspenning
  Valgfri
 • Isometrisk avspenning
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning
  Valgfri
 • Utdrag fra Kine sin dagbok
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Bekreftende skriving
  Valgfri
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Oppsummering av modul 2
  Valgfri
 • Fokus for denne modulen: Å observere og håndtere bekymring
 • Statusoppdatering
 • Fortsett med eksponeringen
 • Observasjonsmodellen
 • Hovedpunkter om Observasjonsmodellen
 • Hva har du lært om observasjonsmodellen?
 • Observasjonsmodellen: Sosial situasjon
  Valgfri
 • Observasjonsmodellen: Trygg situasjon
  Valgfri
 • Hvorfor bekymring eskalerer
 • Hovedpunkter om hvorfor bekymring eskalerer
 • Hva har du lært om hvorfor bekymring eskalerer?
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Hovedpunkter om utsettelse av grubling og bekymring
 • Hva har du lært om utsettelse av bekymring og grubling?
 • Kartlegg og utsett grubling og bekymring
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for grubling
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning
  Valgfri
 • Utdrag fra Kine sin dagbok
 • Skriveøvelse: Uttrykk følelsene dine
  Valgfri
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Oppsummering av modul 3
 • Fokus for denne modulen: Finjustere tankene
 • Statusoppdatering
 • SPIN Sosial angst
  Valgfri
 • Fortsett med eksponeringen
 • Om tankefeller
 • Hovedpunkter om tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Detaljert forklart: Seks vanlige tankefeller
 • Hva har du lært om tankefeller? (1)
 • Generere alternative tanker
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: seks ytterligere tankefeller
 • Hva har du lært om tankefeller? (2)
 • Generere alternative tanker
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 4
  Valgfri
 • Utrag fra Kine sin dagbok
 • Skriveøvelse: Gå dypere
  Valgfri
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Oppsummering av modul 4
 • Fokus for denne modulen: Sett deg selv i førersetet
 • Statusoppdatering
 • Fortsett med eksponeringen
 • Atferdseksperiment uten trygghetssøkende handlinger
 • Din indre dialog
 • Hovedpunkter om din indre dialog
 • Hva har du lært om indre dialog?
 • Utforsk din indre dialog i observasjonsmodellen
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • Å skille tanker fra følelser
  Valgfri
 • Hovedpunkter om å skille tanker og følelser
 • Hva har du lært om å skille mellom tanker og følelser?
 • Introduksjon til mindfulness
 • Hovedpunkter om mindfulness
 • Hva har du lært om mindfulness?
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Bevisst refokusering 1
  Valgfri
 • Utdrag fra Kine sin dagbok
 • Skriveøvelse: Bevissthetsstrøm
  Valgfri
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Oppsummering av modul 5
 • Fokus for denne modulen: Å skifte fokus
 • Statusoppdatering
 • SPIN Sosial angst
  Valgfri
 • Fortsett med eksponeringen
 • Introduksjon til fokus og oppmerksomhet
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Hovedpunkter om fokusert oppmerksomhet
 • Hva har du lært om fokusert oppmerksomhet?
 • Skap gode vaner
 • Hovedpunkter om å skape sunne vaner
 • Hva har du lært om gode vaner?
 • Tre nye vaner jeg vil styrke
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for grubling
  Valgfri
 • Kroppsskanning
  Valgfri
 • Utdrag fra Kine sin dagbok
 • Skriveøvelse: Å finne det positive
  Valgfri
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Oppsummering av modul 6
 • Fokus for denne modulen: Gode relasjoner
 • Statusoppdatering
 • Fortsett med eksponeringen
 • Hva er trygg kommunikasjon?
 • Hovedpunkter om trygg kommunikasjon
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
 • Teknikker for trygg kommunikasjon
 • Hva har du lært om trygg kommunikasjon?
 • Triggere og trygg kommunikasjon
 • Overbevisningers rolle i kommunikasjon
 • Tren deg i trygg kommunikasjon
 • Utdrag fra Kine sin dagbok
 • Skriveøvelse: Velg perspektiv
  Valgfri
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Oppsummering av modul 7
 • Fokus for denne modulen: Vaner for livet
 • Statusoppdatering
 • SPIN Sosial angst
  Valgfri
 • Kine oppsummerer
 • Se tilbake på gamle mål
 • Se tilbake på din trygghetssøkende atferd
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Se gjennom verktøykassen og forbered deg på utfordringer
 • Siste oppdatering fra Kine sin dagbok
 • Notater: Hva har du lært?
  Valgfri
 • Hva gjør jeg nå?
 • Hva synes du om dette programmet?
  Valgfri