Uro og angst

Generell angstlidelse

B0z0kj6jqfgdqaxyck2o
Om dette programmet
Generell angstlidelse er preget av overdreven angst og bekymring i hverdagen uten åpenbar grunn. Personer med symptomer på generell angstlidelse kan ikke slutte å bekymre seg, og er ofte bekymret for alle aspekter av livet. Ofte er bekymringen urealistisk eller uforholdsmessig for situasjonen. Dagliglivet kan bli en konstant tilstand av bekymring, frykt og grubling. Angsten kan etter hvert bli så dominerende at det blir vanskelig å fungere normalt, inkludert arbeid, skole, sosiale aktiviteter og relasjoner.
 • Statusoppdatering
 • Møt Petter
 • Petter åpner seg for en venn
 • Petters første møte med psykologen
 • Barrierer for å søke hjelp
  Valgfri
 • Hva er egentlig generalisert angstlidelse?
 • Mine mål for programmet
 • Kjemp-, flukt- og frysresponsen
 • Kartlegging av mine symptomer
 • Kartlegging av symptomer
 • Å forstå stress
 • Stressbøtta
 • Mine tre hovedstressorer
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM)
  Valgfri
 • Forstå hyperventilering og avslapping
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Petters første dagbokinnlegg
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • GAD-7
 • Bekymring og grubling
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Utsettelseslogg
 • Kartlegg og utsett grubling og bekymring
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Observasjonsmodellen
 • Bli kjent med observasjonsmodellen
 • Isometrisk avspenning
  Valgfri
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 2
  Valgfri
 • Petter oppdaterer dagboken sin
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • Tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Detaljert forklart: seks vanlige tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 3
  Valgfri
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: seks ytterligere tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Utsettelseslogg
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for grubling
  Valgfri
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • GAD-7
 • Andregrads bekymring
 • Introduksjon til øvelser for å håndtere annengradsbekymring
  Valgfri
 • Kartlegge bekymring om bekymring
 • Kartlegge bekymringssupportere
 • Hvorfor bekymring eskalerer
 • Utforske annengradsbekymring i observasjonsmodellen
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for grubling
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 4
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Petters dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • Trygghetssøkende atferd
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Identifiser din trygghetssøkende atferd
 • Tanker og følelser som trigger trygghetssøkende atferd
  Valgfri
 • Stressbøtta
 • Mestringsstrategier
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 5
  Valgfri
 • Kartlegge hjelpsomme og uhjelpsomme mestringsstrategier
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Bli mer mindful
 • Bevisst refokusering
  Valgfri
 • Kroppsskanning
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse 5
  Valgfri
 • Petter oppdaterer dagboken
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • GAD-7
 • Indre dialog
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 6
  Valgfri
 • Utsettelseslogg
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for grubling
  Valgfri
 • Bevisst refokusering 2
  Valgfri
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Petter sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • Introduksjon til fokus og oppmerksomhet
 • Selektiv oppmerksomhet
 • Kroppsskanning 2
  Valgfri
 • Se etter alternative tolkninger av "hva-hvis"- situasjoner
  Valgfri
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Bevisst refokusering
  Valgfri
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Min gruble- og bekymringsliste
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for grubling
  Valgfri
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Petter oppdaterer dagboken
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • GAD-7
 • Hva er trygg kommunikasjon?
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
 • Triggere og trygg kommunikasjon
 • Overbevisningers rolle i kommunikasjon
  Valgfri
 • Tren deg i trygg kommunikasjon
  Valgfri
 • Bygge gode relasjoner
 • Skap gode vaner
 • Bevisst refokusering
  Valgfri
 • Finn mentale verktøy til å hanskes med triggere
 • Se tilbake på din trygghetssøkende atferd
  Valgfri
 • Kroppsskanning 3
  Valgfri
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Petter oppsummerer sin reise gjennom programmet
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Statusoppdatering
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Hva har jeg lært?
  Valgfri
 • Identifisere fremtidige triggere
  Valgfri
 • Se tilbake på gamle mål
  Valgfri
 • Hva gjør jeg nå?