Uro og angst

Generell Angstlidelse

B0z0kj6jqfgdqaxyck2o
Om dette programmet
Generell angstlidelse er preget av overdreven angst og bekymring i hverdagen uten åpenbar grunn. Personer med symptomer på generell angstlidelse kan ikke slutte å bekymre seg, og er ofte bekymret for alle aspekter av livet. Ofte er bekymringen urealistisk eller uforholdsmessig for situasjonen. Dagliglivet kan bli en konstant tilstand av bekymring, frykt og grubling. Angsten kan etter hvert bli så dominerende at det blir vanskelig å fungere normalt, inkludert arbeid, skole, sosiale aktiviteter og relasjoner.
1. Gjenkjenne symptomer på generalisert angst
 • Ukentlig sjekk
 • Møt Petter
 • Petter åpner seg for en venn
 • Petters første møte med psykologen
 • Barrierer for å søke hjelp
  Optional
 • Hva er egentlig generalisert angstlidelse?
 • Mine mål for programmet
 • Kjemp/flukt/frys-responsen
 • Kartlegging av mine symptomer
 • Kartlegging av symptomer
 • Å forstå stress
 • Stressbøtta
 • Mine tre hovedstressorer
  Optional
 • Progressiv Muskelavspenning (PM)
  Optional
 • Forstå hyperventilering og avslapning
 • Pustediagram
  Optional
 • Hvorfor gjøre pusteøvelser?
  Optional
 • Øvelse for bevisstgjøring rundt pust
  Optional
 • Guidet pusteøvelse
  Optional
 • Petters første dagbokinnlegg
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
2. Forstå angst og bekymring
 • Ukentlig sjekk
 • Bekymring og grubling
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Min gruble- og bekymringsliste
 • Utsettelseslogg
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Guidet pusteøvelse
  Optional
 • Observasjonsmodellen
 • Bli kjent med observasjonsmodellen
 • Isometrisk avspenning
  Optional
 • Pustediagram
  Optional
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 2
  Optional
 • Petter oppdaterer dagboken sin
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
3. Din nye rolle: Tankedetektiven
 • Ukentlig sjekk
 • Tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Detaljert forklart: seks vanlige tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 3
  Optional
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: 6 ytterligere tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Utsettelseslogg
  Optional
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Optional
 • Utsettelseslogg for grubling
  Optional
 • Pustediagram
  Optional
 • Guidet pusteøvelse
  Optional
 • Guidet søvnøvelse
  Optional
 • Petter sin dagbok
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
4. Bli kjent med angsten
 • Ukentlig sjekk
 • Annengradsbekymring
 • Introduksjon til øvelser for å håndtere annengradsbekymring
  Optional
 • Kartlegge bekymring om bekymring
 • Kartlegge bekymringssupportere
 • Hvorfor bekymring eskalerer
 • Utforske annengradsbekymring i observasjonsmodellen
  Optional
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Optional
 • Utsettelseslogg for grubling
  Optional
 • Guidet pusteøvelse
  Optional
 • Pustediagram
  Optional
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 4
  Optional
 • Guidet søvnøvelse
  Optional
 • Petters dagbok
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
5. Forstå hvordan angst påvirker atferd
 • Ukentlig sjekk
 • Trygghetssøkende atferd
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Utforske egen trygghetssøkende atferd
 • Tanker og følelser som trigger trygghetssøkende atferd
  Optional
 • Stressbøtta
 • Mestringsstrategier
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 5
  Optional
 • Kartlegge hjelpsomme og uhjelpsomme mestringsstrategier
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Bli mer mindful
 • Bevisst refokusering
  Optional
 • Kroppskanning
  Optional
 • Guidet søvnøvelse
  Optional
 • Guided Breathing Exercise 5
  Optional
 • Petter oppdaterer dagboken
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
6. Begynn å gjør endringer
 • Ukentlig sjekk
 • Indre dialog
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 6
  Optional
 • Utsettelseslogg
  Optional
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Optional
 • Utsettelseslogg for grubling
  Optional
 • Bevisst refokusering 2
  Optional
 • Flytende blader
  Optional
 • Pustediagram
  Optional
 • Guidet pusteøvelse
  Optional
 • Petter sin dagbok
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
7. Endring skjer nå!
 • Ukentlig sjekk
 • Introduksjon til fokus og oppmerksomhet
 • Selektiv oppmerksomhet
 • Kroppsskanningsøvelse 2
  Optional
 • Se etter alternative tolkninger av "hva-hvis"- situasjoner
  Optional
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Bevisst refokusering
  Optional
 • Flytende blader
  Optional
 • Min gruble- og bekymringsliste
  Optional
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Optional
 • Utsettelseslogg for grubling
  Optional
 • Pustediagram
  Optional
 • Guidet pusteøvelse
  Optional
 • Petter oppdaterer dagboken
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
8. Fortsett å jobbe fremover!
 • Ukentlig sjekk
 • Hva er trygg kommunikasjon?
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
 • Triggere og trygg kommunikasjon
 • Overbevisningers rolle i kommunikasjon
  Optional
 • Tren trygg kommunikasjon
  Optional
 • Bygge gode relasjoner
 • Skap gode vaner
 • Bevisst refokusering
  Optional
 • Finn mentale verktøy til å hanskes med triggere
 • Se tilbake på din trygghetssøkende atferd
  Optional
 • Kroppsskanningsøvelse 3
  Optional
 • Pustediagram
  Optional
 • Guidet pusteøvelse
  Optional
 • Petter oppsummerer sin reise gjennom programmet
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
9. Jobb med gode vaner og unngå tilbakefall
 • Ukentlig sjekk
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Hva har jeg lært?
  Optional
 • Identifisere fremtidige triggere
  Optional
 • Se tilbake på gamle mål
  Optional
 • Hva gjør jeg nå?