Uro og angst

Generell Angstlidelse

B0z0kj6jqfgdqaxyck2o
Om dette programmet
Generell angstlidelse er preget av overdreven angst og bekymring i hverdagen uten åpenbar grunn. Personer med symptomer på generell angstlidelse kan ikke slutte å bekymre seg, og er ofte bekymret for alle aspekter av livet. Ofte er bekymringen urealistisk eller uforholdsmessig for situasjonen. Dagliglivet kan bli en konstant tilstand av bekymring, frykt og grubling. Angsten kan etter hvert bli så dominerende at det blir vanskelig å fungere normalt, inkludert arbeid, skole, sosiale aktiviteter og relasjoner.
1. Gjenkjenne symptomer på generalisert angst
 • Ukentlig sjekk
 • Møt Petter
 • Petter åpner seg for en venn
 • Petters første møte med psykologen
 • Barrierer for å søke hjelp
 • Hva er egentlig generalisert angstlidelse?
 • Mine mål for programmet
 • Kjemp/flukt/frys-responsen
 • Kartlegging av mine symptomer
 • Kartlegging av symptomer
 • Å forstå stress
 • Stressbøtta
 • Mine tre hovedstressorer
 • Progressiv Muskelavspenning (PM)
 • Forstå hyperventilering og avslapning
 • Pustediagram
 • Hvorfor gjøre pusteøvelser?
 • Øvelse for bevisstgjøring rundt pust
 • Guidet pusteøvelse
 • Petters første dagbokinnlegg
 • Min dagbok
2. Forstå angst og bekymring
 • Ukentlig sjekk
 • Bekymring og grubling
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Min gruble- og bekymringsliste
 • Utsettelseslogg
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Guidet pusteøvelse
 • Observasjonsmodellen
 • Bli kjent med observasjonsmodellen
 • Isometrisk avspenning
 • Pustediagram
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 2
 • Petter oppdaterer dagboken sin
 • Min dagbok
3. Din nye rolle: Tankedetektiven
 • Ukentlig sjekk
 • Tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Detaljert forklart: seks vanlige tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 3
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: 6 ytterligere tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Utsettelseslogg
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Pustediagram
 • Guidet pusteøvelse
 • Guidet søvnøvelse
 • Petter sin dagbok
 • Min dagbok
4. Bli kjent med angsten
 • Ukentlig sjekk
 • Annengradsbekymring
 • Introduksjon til øvelser for å håndtere annengradsbekymring
 • Kartlegge bekymring om bekymring
 • Kartlegge bekymringssupportere
 • Hvorfor bekymring eskalerer
 • Utforske annengradsbekymring i observasjonsmodellen
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Guidet pusteøvelse
 • Pustediagram
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 4
 • Guidet søvnøvelse
 • Petters dagbok
 • Min dagbok
5. Forstå hvordan angst påvirker atferd
 • Ukentlig sjekk
 • Trygghetssøkende atferd
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Utforske egen trygghetssøkende atferd
 • Tanker og følelser som trigger trygghetssøkende atferd
 • Stressbøtta
 • Mestringsstrategier
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 5
 • Kartlegge hjelpsomme og uhjelpsomme mestringsstrategier
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Bli mer mindful
 • Bevisst refokusering
 • Kroppskanning 1
 • Guidet søvnøvelse
 • Guided Breathing Exercise 5
 • Petter oppdaterer dagboken
 • Min dagbok
6. Begynn å gjør endringer
 • Ukentlig sjekk
 • Indre dialog
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 6
 • Utsettelseslogg
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Bevisst refokusering 2
 • Flytende blader 1
 • Pustediagram
 • Guidet pusteøvelse
 • Petter sin dagbok
 • Min dagbok
7. Endring skjer nå!
 • Ukentlig sjekk
 • Introduksjon til fokus og oppmerksomhet
 • Selektiv oppmerksomhet
 • Kroppsskanningsøvelse 2
 • Se etter alternative tolkninger av "hva-hvis"- situasjoner
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Bevisst refokusering
 • Flytende blader
 • Min gruble- og bekymringsliste
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Pustediagram
 • Guidet pusteøvelse
 • Petter oppdaterer dagboken
 • Min dagbok
8. Fortsett å jobbe fremover!
 • Ukentlig sjekk
 • Hva er trygg kommunikasjon?
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
 • Triggere og trygg kommunikasjon
 • Overbevisninger som bidrar til utrygg kommunikasjon
 • Bli mer selvhevdende
 • Bygge gode relasjoner
 • Skap gode vaner
 • Bevisst refokusering
 • Finn mentale verktøy til å hanskes med triggere
 • Se tilbake på din trygghetssøkende atferd
 • Kroppsskanningsøvelse 3
 • Pustediagram
 • Guidet pusteøvelse
 • Petter oppsummerer sin reise gjennom programmet
 • Min dagbok
9. Jobb med gode vaner og unngå tilbakefall
 • Ukentlig sjekk
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Hva har jeg lært?
 • Identifisere fremtidige triggere
 • Se tilbake på gamle mål
 • Hva gjør jeg nå?