Stress og restitusjon

Mental trening for ungdom

Ik0t1vzctkuruqil0pad
Om dette programmet
Dette programmet gir deg introduksjon til mentale treningsmetoder. Teknikker du vil lære her, er noe du kan bruke i alle områdene av livet ditt fra skole til studier, i sosiale sammenhenger og i idrett. Ved å gå dette programmet vil du tilegne deg verktøy for å kartlegge stressorer i livet ditt og du vil lære mestringsstrategier for å håndtere det. Du lærer også hvordan du kan bygge gode og sunne relasjoner, og om hvordan du skal kommunisere på en trygg, forståelig måte med de menneskene du møter i ulike situasjoner. 
1. Mål og mestring
 • Velværeindeks
 • Møt Anna
 • Chat: Anna og Erik
 • Vekst versus statisk mentalitetForhåndsvisning
 • Oppgave til vekst versus statisk mentalitet
 • Målsetting
 • Mine mål for programmet
 • Å forstå stress
 • Chat: Anna og Eric
 • Stressbøtta
 • Mine tre hovedstressorer
 • Observasjonsmodellen
 • Bevisst refokusering
 • Forventninger til programmet
 • Anna sin dagbok
 • Min dagbok
2. Prestere under press
 • Velværeindeks
 • Hva er egentlig intensitetsregulering?
 • Intensitetsregulering
 • Når intensitetsnivået blir for høyt
 • Kjemp/flukt/frys-responsen
 • Har du opplevd noen av disse symptomene?
 • Forstå hyperventilering og avslapning
 • Guidet pusteøvelse
 • Isometrisk avspenning
 • Isometrisk avslapning
 • Når intensitetsnivået blir for lavt
 • Indre dialog
 • Utforsk en utfordrende situasjon i observasjonsmodellen
 • Utforsk en positiv erfaring i observasjonsmodellen
 • Fra teori til praksis
 • Verktøy for å regulere intensiteten
 • Progressiv Muskelavspenning (PM)
 • Kroppskanning 1
 • Anna sin dagbok
 • Min dagbok
3. Søvn og restitusjon
 • Velværeindeks
 • Hva er restitusjon og hvorfor er det så viktig?
 • Chat: Anna og Eric
 • Atferdsendring: Introduksjon til hjemmeoppgaver
 • Aktivitetsplanlegger
 • Atferdsendring: fysisk aktivitet
 • Aktivitetsplanlegging: fysisk aktivitet
 • Endringer i ditt sosiale liv
 • Chat: Anna og Eric
 • Aktivitetsplanlegging: Sosialt
 • Aktivitetsplanlegging: Skolearbeid
 • Atferdsendring: kosthold
 • Aktivitetsplanlegging: kosthold
 • Atferdsendring: søvn
 • Skap en god søvnrytme
 • Aktivitetsplanlegging: søvn
 • Chat: Anna og Eric
 • Guidet søvnøvelse
 • Bli mer mindful
 • Aktivitetsplanlegging: Mental trening
 • Anna oppdaterer dagboken sin
 • Min dagbok
4. Mestringsstrategi og trygghetssøkende atferd
 • Velværeindeks
 • Trygghetssøkende handlinger
 • Identifiser tygghetssøkende atferd
 • Chat: Anna og Eric
 • Utforske egen trygghetssøkende atferd
 • Mestringsstrategier
 • Chat: Anna og Eric
 • Kartlegge hjelpsomme og uhjelpsomme mestringsstrategier
 • Skap gode vaner
 • Introduksjon til mindfulness
 • Bli mer mindful
 • Hvorfor bruke mindfulness?
 • Selektiv oppmerksomhet
 • Det tar tid å skape gode vaner
 • Bevisst refokusering 2
 • Flytende blader 1
 • Kroppsskanningsøvelse 2
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 2
 • Guidet pusteøvelse
 • Guidet søvnøvelse
 • Anna sin dagbok
 • Min dagbok
5. Forstå hvordan stress påvirker tankene
 • Velværeindeks
 • Tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Chat: Anna og Eric
 • Detaljert forklart: seks vanlige tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Flere tankefeller
 • Chat: Anna og Eric
 • Detaljert forklart: 6 ytterligere tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Kroppsskanningsøvelse 3
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 3
 • Bevisst refokusering
 • Guidet søvnøvelse
 • Anna sin dagbok
 • Min dagbok
6. Bekymring og selektiv oppmerksomhet
 • Velværeindeks
 • Hvordan takle tilbakefall og skader
 • Kartlegg dine bekymringer
 • Chat: Anna og Eric
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Se tilbake på gamle mål
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Utsettelseslogg
 • Min gruble- og bekymringsliste
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Chat: Anna og Eric
 • Pusteøvelse
 • Bevisst refokusering
 • Flytende Blader
 • Visualisering
 • Lag en visualiseringsøvelse
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 4
 • Kroppskanning 5
 • Guidet søvnøvelse
 • Anna sin dagbok
 • Min dagbok
7. Trygg kommunikasjon
 • Velværeindeks
 • Bygge gode relasjoner
 • Hva er trygg kommunikasjon?
 • Chat: Anna og Eric
 • Triggere og trygg kommunikasjon
 • Overbevisninger som bidrar til utrygg kommunikasjon
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
 • Chat: Anna og Eric
 • Flytende Blader
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 5
 • Guidet søvnøvelse
 • Anna oppdaterer dagboken sin
 • Min dagbok
8. Fortsett det gode arbeidet!
 • Velværeindeks
 • Anna ser tilbake på det hun har oppnådd
 • Anna oppsummerer reisen sin gjennom programmet
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Introduksjon til Stressbøtta 3.0
 • Stressbøtta
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Se tilbake på gamle mål
 • Finn frem Aktivitetsplanleggeren
 • Chat: Anna og Eric
 • Hva gjør jeg nå?