Stress og restitusjon

Mental trening

Ovakjriwqfkjhtenbuep
Om dette programmet
Dette programmet gir deg en introduksjon til mentale treningsmetoder. Teknikker du vil lære her, er noe du kan bruke på ulike arenaer fra jobb/skole, i sosiale sammenhenger og i idrett. Gjennom dette programmet vil du lære å kartlegge stressorer og utfordringer i livet og tilegne deg nyttige verktøy og strategier for å bedre håndtere disse. 
 • Statusoppdatering
 • Vekst versus statisk mentalitet
 • Mine mål for programmet
 • Oppgave til vekst versus statisk mentalitet
 • Å forstå stress
 • Stressbøtta
 • Mine tre hovedstressorer
 • Observasjonsmodellen
 • Bevisst refokusering 1
 • Utdrag fra Ole sin dagbok
 • Min dagbok
 • Statusoppdatering
 • Når intensitetsnivået blir for høyt
 • Kjemp-, flukt- og frysresponsen
 • Har du opplevd noen av disse symptomene?
 • Forstå hyperventilering og avslapping
 • Pustediagram
 • Guidet pusteøvelse
 • Din indre dialog
 • Utforsk en vanskelig situasjon i observasjonsmodellen
 • Utforsk en positiv situasjon i observasjonsmodellen
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • Hva er egentlig intensitetsregulering?
 • Intensitetsregulering
 • Verktøy for å regulere intensiteten
 • Verktøy for å regulere intensiteten
 • Progressiv muskelavspenning (PM)
 • Isometrisk avspenningssøvelser
 • Kroppsskanning
 • Utdrag fra Ole sin dagbok
 • Min dagbok
 • Statusoppdatering
 • Atferdsendringer
 • Atferdsendring: Introduksjon til hjemmeoppgaver
 • Aktivitetsplanlegger
 • Endringer i ditt sosiale liv
 • Aktivitetsplanlegging: Sosialt
 • Atferdsendring: fysisk aktivitet
 • Aktivitetsplanlegging: fysisk aktivitet
 • Aktivitetsplanlegging: fysisk aktivitet
 • Hva er restitusjon og hvorfor er det så viktig?
 • Atferdsendring: søvn
 • Skap en god søvnrytme
 • Aktivitetsplanlegging: Søvn
 • Guidet søvnøvelse
 • Atferdsendring: kosthold
 • Informasjon om kosthold
 • Aktivitetsplanlegging: kosthold
 • Utdrag fra Ole sin dagbok
 • Min dagbok
 • Statusoppdatering
 • Trygghetssøkende atferd
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Identifiser din trygghetssøkende atferd
 • Mestringsstrategier
 • Kartlegge hjelpsomme og uhjelpsomme mestringsstrategier
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 2
 • Skap gode vaner
 • Introduksjon til meditasjon og mindfulness
 • Introduksjon til mindfulness
 • Flytende blader
 • Selektiv oppmerksomhet
 • Bevisst refokusering 1
 • Guidet søvnøvelse
 • Kroppsskanning 2
 • Pustediagram
 • Guidet pusteøvelse
 • Utdrag fra Ole sin dagbok
 • Min dagbok
 • Statusoppdatering
 • Bevisst refokusering 2
 • Om tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Detaljert forklart: Seks vanlige tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Kroppsskanning 3
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: seks ytterligere tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 3
 • Guidet søvnøvelse
 • Utdrag fra Ole sin dagbok
 • Min dagbok
 • Statusoppdatering
 • Hvordan takle tilbakefall og skader
 • Håndtere motgang
 • Se tilbake på gamle mål
 • Flytende blader
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Kartlegg og utsett grubling og bekymring
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 4
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Bevisst refokusering
 • Guidet pusteøvelse
 • Visualisering
 • Lag en visualiseringsøvelse
 • Kroppskanning 5
 • Guidet søvnøvelse
 • Utdrag fra Ole sin dagbok
 • Min dagbok
 • Statusoppdatering
 • Bygg sunne relasjoner
 • Flytende blader
 • Hva er trygg kommunikasjon?
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
 • Triggere og trygg kommunikasjon
 • Overbevisningers rolle i kommunikasjon
 • Tren deg i trygg kommunikasjon
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 5
 • Guidet søvnøvelse
 • Utdrag fra Ole sin dagbok
 • Min dagbok
 • Statusoppdatering
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Introduksjon til Stressbøtta 3.0
 • Stressbøtta 3.0
 • Finn frem Aktivitetsplanleggeren
 • Se tilbake på gamle mål
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Min dagbok
 • Hva gjør jeg nå?
 • Hva synes du om dette programmet?
  Valgfri