Uro og angst

Panikkangst

Ots2goyut66aji8csezs
Om dette programmet
Lær hvordan du kan håndtere panikkanfall og overvinne panikklidelse ved hjelp av en trinnvis prosess for å endre dine tanker og atferd.
1. Gjenkjenn panikkangst
 • Statusoppdatering
 • Møt Kristina
  Forhåndsvisning
 • Kristina sitt første møte med psykologen
 • Barrierer for å søke hjelp
  Valgfri
 • Mine mål for programmet
 • Kjemp/flukt/frys-responsen
 • Har du opplevd noen av disse symptomene?
 • Kartlegging av mine symptomer
 • Kartlegging av symptomer
 • Progressiv muskelavspenning (PM)
  Valgfri
 • Forstå hyperventilering og avslapning
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Hvorfor gjøre pusteøvelser?
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Isometrisk avspenning
  Valgfri
 • Utdrag fra Kristina sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
2. Forstå hvordan angst påvirker atferd og lær om eksponering
 • Statusoppdatering
 • Trygghetssøkende atferd
 • Kroppsskanning
  Valgfri
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Utforsk din egen trygghetssøkende atferd
 • Introduksjon til Eksponering
 • Lag en eksponeringsplan
 • Bygge gode relasjoner
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 2
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Utdrag fra Kristina sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
3. Bygg forståelse og bevissthet om panikkanfall
 • Statusoppdatering
 • Observasjonsmodellen
 • Bli kjent med observasjonsmodellen
  Valgfri
 • Observasjonsmodellen: Situasjon hvor jeg opplevde panikkanfall
 • Observasjonsmodellen: Trygg situasjon
 • Annengradsbekymring
  Valgfri
 • Introduksjon til øvelser for å håndtere annengradsbekymring
  Valgfri
 • Kartlegge bekymring om bekymring
  Valgfri
 • Kartlegge bekymringssupportere
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 3
  Valgfri
 • Utsettelse av bekymring og grubling
  Valgfri
 • Min gruble- og bekymringsliste
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for grubling
  Valgfri
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Eksponeringspyramiden
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Utdrag fra Kristina sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
4. Redusere bekymring
 • Statusoppdatering
 • Hvorfor bekymring eskalerer
 • Kroppsskanningsøvelse
  Valgfri
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Detaljert forklart: seks vanlige tankefeller
  Valgfri
 • Generere alternative tanker
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 4
  Valgfri
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: seks ytterligere tankefeller
  Valgfri
 • Generere alternative tanker
  Valgfri
 • Eksponeringspyramiden
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Utdrag fra Kristina sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
5. Gjør noe med det!
 • Statusoppdatering
 • Indre dialog
 • Utforsk din indre dialog i observasjonsmodellen
  Valgfri
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Kroppsskanningsøvelse 3
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Skap gode vaner
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Bli mer mindful
 • Bevisst refokusering
  Valgfri
 • Eksponeringspyramiden
  Valgfri
 • Utdrag fra Kristina sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
6. Fortsett det gode arbeidet
 • Statusoppdatering
 • Kristina oppsummerer
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Utdrag fra Kristina sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hva gjør jeg nå?