Uro og angst

Panikkangst

Ots2goyut66aji8csezs
Om dette programmet
Lær hvordan du kan håndtere panikkanfall og overvinne panikklidelse ved hjelp av en trinnvis prosess for å endre dine tanker og atferd.
1. Gjenkjenn panikkangst
 • Ukentlig sjekk
 • Møt KristinaForhåndsvisning
 • Kristina sitt første møte med psykologen
 • Barrierer for å søke hjelp
 • Mine mål for programmet
 • Kjemp/flukt/frys-responsen
 • Har du opplevd noen av disse symptomene?
 • Kartlegging av mine symptomer
 • Kartlegging av symptomer
 • Progressiv Muskelavspenning (PM)
 • Forstå hyperventilering og avslapning
 • Pustediagram
 • Hvorfor gjøre pusteøvelser?
 • Guidet pusteøvelse
 • Isometrisk avspenning
 • Utdrag fra Kristina sin dagbok
 • Min dagbok
2. Forstå hvordan angst påvirker atferd og lær om eksponering
 • Ukentlig sjekk
 • Trygghetssøkende atferd
 • Kroppskanning 1
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Utforske egen trygghetssøkende atferd
 • Introduksjon til eksponering
 • Legg en eksponeringsplan
 • Bygge gode relasjoner
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 2
 • Guidet søvnøvelse
 • Utdrag fra Kristina sin dagbok
 • Min dagbok
3. Bygg forståelse og bevissthet om panikkanfall
 • Ukentlig sjekk
 • Observasjonsmodellen
 • Bli kjent med observasjonsmodellen
 • Observasjonsmodellen: Situasjon hvor jeg opplevde panikkanfall
 • Observasjonsmodellen: Trygg situasjon
 • Annengradsbekymring
 • Introduksjon til øvelser for å håndtere annengradsbekymring
 • Kartlegge bekymring om bekymring
 • Kartlegge bekymringssupportere
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 3
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Min gruble- og bekymringsliste
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Flytende blader 1
 • Eksponeringspyramiden
 • Pustediagram
 • Guidet pusteøvelse
 • Guidet søvnøvelse
 • Utdrag fra Kristina sin dagbok
 • Min dagbok
4. Redusere bekymring
 • Ukentlig sjekk
 • Hvorfor bekymring eskalerer
 • Kroppsskanningsøvelse 2
 • Pustediagram
 • Tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Detaljert forklart: seks vanlige tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Progressiv Muskelavspenning (PM) 4
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: 6 ytterligere tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Eksponeringspyramiden
 • Guidet søvnøvelse
 • Utdrag fra Kristina sin dagbok
 • Min dagbok
5. Gjør noe med det!
 • Ukentlig sjekk
 • Indre dialog
 • Utforsk din indre dialog i observasjonsmodellen
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Kroppsskanningsøvelse 3
 • Guidet pusteøvelse
 • Skap gode vaner
 • Pustediagram
 • Bli mer mindful
 • Bevisst refokusering
 • Eksponeringspyramiden
 • Utdrag fra Kristina sin dagbok
 • Min dagbok
6. Fortsett det gode arbeidet
 • Ukentlig sjekk
 • Kristina oppsummerer
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Utdrag fra Kristina sin dagbok
 • Min dagbok
 • Hva gjør jeg nå?