Stress og restitusjon

Arbeid - fra prestasjon til restitusjon

B0s0k7bjqojn2o5d6vqa
Om dette programmet
Lær å håndtere utfordringer du møter i et travelt arbeidsliv, og opparbeide deg verktøy for å regulere stress, forbedre restitusjon, løse konflikter, prestere på ditt beste og øke trivsel generelt. Mange opplever høyt stressnivå på arbeidsplassen, enten på grunn av leveringsfrister, høyt arbeidstrykk eller konflikt med kolleger. Langvarig stress er dårlig for helsen, og kan påvirke alle områder av livet.

Dette programmet gir deg ikke bare verktøy for å håndtere stress, det vil også hjelpe deg å balansere kravene til en travel jobb med behovene i ditt personlige liv. I programmet vil du begynne med å kartlegge de viktigste utfordringene du står overfor i øyeblikket, og klargjøre mål og verdier du vil sikte mot. Du vil bli tatt steg for steg gjennom et utvalg av testede og gjennomarbeidede verktøy for å redusere stress, inkludert alt fra HRV-trening og mindfulness til verdifulle verktøy for å håndtere konflikter. 

Ved å fullføre dette programmet øker du kapasiteten til å håndtere stress og utfordringer på jobben, styrker dine mentale ferdigheter og investerer i ditt eget mentale velvære.
 • Velkommen til ditt program om arbeidsrelatert stress
  Forhåndsvisning
 • Statusoppdatering
 • Møt Elliot
  Forhåndsvisning
 • Hovedpunkter om Elliots historie
 • Elliots første møte med psykologen
 • Hovedpunker om Elliots besøk hos psykologen
 • Introduksjon til stress og restitusjon
 • Forstå stress
  Forhåndsvisning
 • Hovedpunkter om stress
 • Hva har du lært om stress?
 • Hva er restitusjon og hvorfor er det så viktig?
 • Hovedpunkter om restitusjon
 • Metaforen om den elastiske strikken
 • Din elastiske strikk - å finne balansen mellom anstrengelse og restitusjon
 • Hva er viktig for deg?
 • Hvorfor bruke teknikker til å roe ned?
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM)
  Valgfri
 • Elliot sin dagbok
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Din historie
 • Oppsummering av modul 1
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Planlegg det du skal gjøre - introduksjon
 • Fokus for den modulen: Stress og HRV-trening
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsgjennomgang
 • Introduksjon til observasjonsmodellen
 • Observasjonsmodellen
 • Hovedpunkter om observasjonsmodellen
 • Hva har du lært om observasjonsmodellen?
 • Bli kjent med observasjonsmodellen
 • Stressbøtta
 • Hovedpunkter om stressbøtta
 • Stressbøtta
 • Mine tre hovedstressorer
  Valgfri
 • Kjemp-, flukt- og frysresponsen
 • Hovedpunkter om kjemp-, flukt- og frysresponsen
 • Hva har du lært om KFF-responsen?
 • Har du opplevd noen av disse symptomene?
 • Forstå hyperventilering og avslapning
 • Hjertefrekvensvariabilitet: hva er det?
  Valgfri
 • Biofeedback og HRV
  Valgfri
 • Hovedpunkter om biofeedback og hjertefrekvensvariabilitet (HRV)
 • Guide til HRV-treningen
  Valgfri
 • Hovedpunkter om HRV-trening
 • Hva har du lært om HRV?
 • Oversikt over tilgjengelige mobilapplikasjoner for HRV-trening
  Valgfri
 • HRV- trening 1
  Valgfri
 • Elliot sin dagbok
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Bekreftende skriving
 • Oppsummering av modul 2
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Fokus for denne modulen: Søvn og restitusjon
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
 • Aktivitetsgjennomgang 2
 • Søvnfysiologi Del I
 • Hovedpunkter om søvnfysiologi I
 • Spørsmål søvnfysiologi I
 • Søvnfysiologi Del II
  Valgfri
 • Hovedpunkter om søvnfysiologi II
  Valgfri
 • Spørsmål søvnfysiologi II
 • Hvorfor søvnproblemer kan oppstå
 • Hovedpunker om hvorfor søvnproblemer kan oppstå
 • Spørsmål om hvorfor søvnproblemer kan oppstå
 • Søvnhygiene
 • Hovedpunkter om søvnhygiene
 • Spørsmål om livsstilsfaktorer og søvnhygiene
 • Å skape vaner rundt søvn
 • Planlegg gode søvnvaner
 • Hvordan føre søvndagbok
 • Min søvndagbok
 • Kroppsskanning
 • Elliot sin dagbok 3
 • Skriveøvelse: Gode søvnvaner
 • Oppsummering av modul 3
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Fokus for denne modulen: Hjelpsomme mentale vaner
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsgjennomgang 3
 • Hvilenettverket og mentale vaner
  Valgfri
 • Hovedpunkter om hvilenettverket og mentale vaner
 • Hva har du lært om hvilenettverket (DMN)?
 • Bekymring og grubling
 • Hovedpunker om bekymring og grubling
 • Hvorfor bekymring eskalerer
 • Hovedpunkter om hvorfor bekymring eskalerer
 • Hva har du lært om hvorfor bekymring eskalerer?
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Hovedpunkter om utsettelse av grubling og bekymring
 • Kartlegg og utsett grubling og bekymring
 • Hva har du lært om utsettelse av bekymring og grubling?
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Elliots dagbok
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Uttrykk følelsene dine
 • Oppsummering av modul 4
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Fokus for denne modulen: Hjelpsomme og uhjelpsomme mestringstrategier
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsgjennomgang 4
 • Se gjennom søvnvanene dine
 • Trygghetssøkende atferd
 • Hovedpunkter om trygghetssøkende atferd
 • Hva har du lært om trygghetssøkende atferd?
 • Identifiser din trygghetssøkende atferd
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Atferd relatert til angst og bekymring
 • Kartlegge hjelpsomme og uhjelpsomme mestringsstrategier
 • Indre dialog
 • Hovedpunkter om indre dialog
 • Hva har du lært om indre dialog?
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • Bli mer mindful
 • Hovedpunkter om mindfulness
 • Hva har du lært om mindfulness?
 • Bevisst refokusering
  Valgfri
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Elliots dagbok
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Bevissthetsstrøm
 • Oppsummering av modul 5
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Fokus for denne modulen: å opparbeide selvtillit og styrke relasjoner
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
 • Aktivitetsgjennomgang 5
 • Hva er trygg kommunikasjon?
  Valgfri
 • Hovedpunkter om trygg kommunikasjon
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
  Valgfri
 • Teknikker for trygg kommunikasjon
 • Hva har du lært om trygg kommunikasjon?
 • Overbevisningers rolle i kommunikasjon
  Valgfri
 • Tren deg i trygg kommunikasjon
  Valgfri
 • Triggere og trygg kommunikasjon
  Valgfri
 • Bygg sunne relasjoner
  Valgfri
 • Hovedpunkter om å bygge sunne relasjoner
 • Hva har du lært om gode relasjoner?
 • Sosial støtte
  Valgfri
 • Sosialt nettverk
 • Tre nye vaner jeg vil styrke
  Valgfri
 • Elliots dagbok
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Velg perspektiv
 • Oppsummering av modul 6
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Fokus for denne modulen: Å håndtere vanskelige situasjoner
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsgjennomgang 6
 • Se gjennom søvnvanene dine
 • Konflikthåndtering: Unngå konflikt
 • Hovedpunkter om konflikthåndtering I
 • Konflikthåndtering: Dialog og diskusjon
 • Hovedpunker om konflikthåndtering 2
 • Konflikthåndtering: Kommunikasjonsteknikker
 • Hovedpunkter om konflikthåndtering 3
 • Hva har du lært om konflikthåndtering?
 • Logg for konflikthåndtering
  Valgfri
 • Observasjonsmodellen: Konflikt
  Valgfri
 • Perspektivtaking
  Valgfri
 • Elliots dagbok
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Å finne det positive
 • Oppsummering av modul 7
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Fokus for denne modulen: Når dine tanker spiller deg et puss
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsgjennomgang 7
 • Tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Hovedpunkter om tankefeller
 • Detaljert forklart: seks vanlige tankefeller
  Valgfri
 • Hva har du lært om tankefeller? (1)
 • Generere alternative tanker
  Valgfri
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: seks ytterligere tankefeller
  Valgfri
 • Hva har du lært om tankefeller? (2)
 • Generere alternative tanker
  Valgfri
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Hovedpunkter om fokusert oppmerksomhet
 • Hva har du lært om fokusert oppmerksomhet?
 • Selektiv oppmerksomhet
 • Elliots dagbok
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Gå dypere
 • Oppsummering av modul 8
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Fokus for denne modulen: Fortsett den gode jobben
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
 • Aktivitetsgjennomgang 8
 • Se gjennom søvnvanene dine
 • Siste uke med Elliot
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Hovedpunkter om å fortsette det gode arbeidet
 • Stressbøtta 3.0
 • Hvordan er belastningen på gummistrikken din?
 • Se gjennom verktøykassen og forbered deg på utfordringer
 • Elliots siste dagboknotat
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Hva har du lært?
 • Oppsummering av programmet
 • Hva gjør jeg nå?
  Valgfri
 • Hva synes du om dette programmet?