Stress og restitusjon

Arbeid - Fra prestasjon til restitusjon

B0s0k7bjqojn2o5d6vqa
Om dette programmet
Lær å håndtere utfordringer du møter i et travelt arbeidsliv, og opparbeide deg verktøy for å regulere stress, forbedre restitusjon, løse konflikter, prestere på ditt beste og øke trivsel generelt. Mange opplever høyt stressnivå på arbeidsplassen, enten på grunn av leveringsfrister, høyt arbeidstrykk eller konflikt med kolleger. Langvarig stress er dårlig for helsen, og kan påvirke alle områder av livet.

Dette programmet gir deg ikke bare verktøy for å håndtere stress, det vil også hjelpe deg å balansere kravene til en travel jobb med behovene i ditt personlige liv. I programmet vil du begynne med å kartlegge de viktigste utfordringene du står overfor i øyeblikket, og klargjøre mål og verdier du vil sikte mot. Du vil bli tatt steg for steg gjennom et utvalg av testede og gjennomarbeidede verktøy for å redusere stress, inkludert alt fra HRV-trening og mindfulness til verdifulle verktøy for å håndtere konflikter. 

Ved å fullføre dette programmet øker du kapasiteten til å håndtere stress og utfordringer på jobben, styrker dine mentale ferdigheter og investerer i ditt eget mentale velvære.
 • Velkommen til ditt program om arbeidsrelatert stress
 • Statusoppdatering
 • Første modul
 • Møt Elliot
  Valgfri
 • Hovedpunkter om Elliots historie
  Valgfri
 • Elliots første møte med psykologen
  Valgfri
 • Hovedpunker om Elliots besøk hos psykologen
  Valgfri
 • Hva er KAT?
 • Hovedpunkter om KAT
 • Observasjonsmodellen
 • Hovedpunkter om Observasjonsmodellen
 • Kartlegging av mine symptomer
 • Kartlegg symptomene dine med observasjonsmodellen
 • Hvorfor bruke teknikker til å roe ned?
 • Progressiv muskelavspenning (PM)
 • Planlegg og gjennomfør en positiv atferd
 • Notater: Refleksjon om å håndtere stress
  Valgfri
 • Elliots dagbok 1
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul to
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Introduksjon til stress
 • Forstå stress
  Forhåndsvisning
 • Hovedpunkter om stress
 • Hovedpunkter om Stressbøtta
 • Stressbøtta og mestringsstrategier
 • Dine indre verdier
 • Hovedpunkter om verdier
 • Hva er verdiene dine?
 • Planlegg positiv atferd: Mestringsstrategier
 • Notater: Verdier
  Valgfri
 • Elliots dagbok 2
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul tre
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Digital belastning
 • Hovedpunkter om digital belastning
 • Hva er restitusjon og hvorfor er det så viktig?
 • Hovedpunkter om restitusjon og hvorfor det er så viktig?
 • Metaforen om den elastiske strikken
 • Hovedpunkter om den elastiske strikken
 • Din elastiske strikk - å finne balansen mellom anstrengelse og restitusjon
 • Hvorfor er trening så viktig?
 • Hovedpunkter om trening
 • Introduksjon til HRV-trening
 • HRV-trening
  Valgfri
 • Hovedpunkter om HRV-trening
  Valgfri
 • Oversikt over mobilapplikasjoner for HRV-trening
  Valgfri
 • HRV- trening 1
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd: Fysisk aktivitet
 • Mine beste verktøy
 • Notater: Få ting gjort
  Valgfri
 • Elliots dagbok 3
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul fire
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Valgfri
 • Aktivitetsoppsummering
 • Søvnfysiologi Del I
  Valgfri
 • Hovedpunkter om Søvnfysiologi I
  Valgfri
 • Søvnfysiologi Del II
  Valgfri
 • Hovedpunkter om Søvnfysiologi II
  Valgfri
 • Hvorfor søvnproblemer kan oppstå
  Valgfri
 • Hovedpunker om hvorfor søvnproblemer kan oppstå
  Valgfri
 • Finn din oppskrift på god søvn
  Valgfri
 • Hvordan føre søvndagbok
  Valgfri
 • Søvnhygiene
  Valgfri
 • Hovedpunkter om søvnhygiene
  Valgfri
 • Ha regelmessige søvntider og knytt sengen til søvn
  Valgfri
 • Skap gode kveldsrutiner
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Kroppsskanning for søvn
  Valgfri
 • Notater: Søvn
  Valgfri
 • Elliot sin dagbok 4
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul fem
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Oppfølging: Verdier
  Valgfri
 • Autopilot
 • Hovedpunkter om å gå på autopilot
 • Om tankefeller
 • Hovedpunkter om tankefeller
 • Ulike typer tankefeller
 • Hovedpunkter om ulike tankefeller
 • Kartlegg dine negative tanker
 • Planlegg positiv atferd: Negative tanker
 • Notater: Tankefeller
  Valgfri
 • Elliots dagbok 5
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul seks
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Valgfri
 • Aktivitetsoppsummering
 • Se gjennom søvnvanene dine
  Valgfri
 • Håndter tankene dine gjennom forandring og aksept
 • Din indre dialog
 • Hovedpunkter om din indre dialog
 • Skap alternative tanker
 • Å finne styrke gjennom aksept
 • Introduksjon til mindfulness
 • Hovedpunkter om mindfulness
 • Bevisst refokusering 1
  Valgfri
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd: Mindfulness
 • Notater: En konstruktiv stemme
  Valgfri
 • Elliots dagbok 6
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul syv
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Bekymring og grubling
 • Hovedpunker om bekymring og grubling
 • Hvorfor bekymring eskalerer
 • Hovedpunkter om hvorfor bekymring eskalerer
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Hovedpunkter om fokusert oppmerksomhet
 • Oppmerksomhetstrening: Naturlyd 1
  Valgfri
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Utsett grubling og bekymring - steg for steg
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for grubling
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd: Fokusert oppmerksomhet
 • Notater: Urostunden
  Valgfri
 • Elliots dagbok 7
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul åtte
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Valgfri
 • Aktivitetsoppsummering
 • Se gjennom søvnvanene dine
  Valgfri
 • Hva er trygg kommunikasjon?
 • Hovedpunkter om trygg kommunikasjon
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
 • Teknikker for trygg kommunikasjon
 • Overbevisningers rolle i kommunikasjon
  Valgfri
 • Tren deg i trygg kommunikasjon
  Valgfri
 • Triggere og trygg kommunikasjon
  Valgfri
 • Sosial støtte
 • Hovedpunkter om sosial støtte
 • Bygg sunne relasjoner
 • Hovedpunkter om å bygge sunne relasjoner
 • Mitt sosiale nettverk
 • Planlegg positiv atferd: Sosiale aktiviteter
 • Notater: Mitt sosiale meg
  Valgfri
 • Elliots dagbok 8
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul ni
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Konflikthåndtering: Unngå konflikt
 • Hovedpunkter om konflikthåndtering 1
 • Konflikthåndtering: Dialog og diskusjon
 • Hovedpunker om konflikthåndtering 2
 • Konflikthåndtering: Kommunikasjonsteknikker
 • Hovedpunkter om konflikthåndtering 3
 • Logg for konflikthåndtering
  Valgfri
 • Observasjonsmodellen: Konflikt
  Valgfri
 • Perspektivtaking
  Valgfri
 • Notater: Affirmasjon
  Valgfri
 • Elliots dagbok 9
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til din siste modul
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Valgfri
 • Aktivitetsoppsummering
 • Se gjennom søvnvanene dine
  Valgfri
 • Oppfølging: Verdier
 • Siste uke med Elliot
  Valgfri
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Hovedpunkter om å fortsette det gode arbeidet
 • Se gjennom verktøykassen og forbered deg på utfordringer
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd: De aller beste
 • Elliots siste dagboknotat
  Valgfri
 • Notater: Hva har du lært?
  Valgfri
 • Hva gjør jeg nå?
 • Hva synes du om dette programmet?
  Valgfri