Uro og angst

Sosial angst

Ywz3fljqlqqtjatlybxg
Om dette programmet
Lær hvordan du kan jobbe med mentale teknikker for å utfordre og overkomme sosial angst ved å gå gjennom en trinnvis prosess for å endre dine tankermønster og atferd som gjør at du vil bli mer trygg i sosiale situasjoner. 
1. Gjenkjenn symptomer på angst
 • Statusoppdatering
 • Møt Kine
 • Kine lærer om sosial angst
 • Barrierer for å søke hjelp
  Valgfri
 • Mine mål for programmet
 • Kjemp-, flukt- og frysresponsen
 • Har du opplevd noen av disse symptomene?
 • Kartlegging av mine symptomer
 • Kartlegging av symptomer
 • Progressiv muskelavspenning (PM)
  Valgfri
 • Å forstå stress
  Valgfri
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Hvorfor gjøre pusteøvelser?
  Valgfri
 • Øvelse for bevisstgjøring rundt pust
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Utdrag fra Kine sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
2. Forstå angst og bekymring
 • Statusoppdatering
 • Trygghetssøkende atferd
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Utforsk din egen trygghetssøkende atferd
 • Introduksjon til eksponering
 • Lag en eksponeringsplan
 • Isometrisk avspenning
  Valgfri
 • Bygge gode relasjoner
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 2
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Utdrag fra Kine sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
3. Annengrads bekymring
 • Statusoppdatering
 • Observasjonsmodellen
 • Bli kjent med observasjonsmodellen
 • Observasjonsmodellen: Sosial situasjon
  Valgfri
 • Observasjonsmodellen: Trygg situasjon
  Valgfri
 • Annengradsbekymring
 • Introduksjon til øvelser for å håndtere annengradsbekymring
 • Kartlegge bekymring om bekymring
 • Kartlegge bekymringssupportere
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 3
  Valgfri
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Min gruble- og bekymringsliste
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Hvorfor bekymring eskalerer
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Eksponeringspyramiden
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Utdrag fra Kine sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
4. Forstå angst og tanker
 • Statusoppdatering
 • Tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Detaljert forklart: seks vanlige tankefeller
  Valgfri
 • Generere alternative tanker
  Valgfri
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: seks ytterligere tankefeller
  Valgfri
 • Generere alternative tanker
  Valgfri
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Eksponeringspyramiden
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 4
  Valgfri
 • Utrag fra Kine sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
5. Gjør noe med det!
 • Statusoppdatering
 • Indre dialog
 • Utforsk din indre dialog i observasjonsmodellen
  Valgfri
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • Å skille tanker fra følelser
 • Bli mer mindful
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Bevisst refokusering
  Valgfri
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Eksponeringspyramiden
  Valgfri
 • Utdrag fra Kine sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
6. Fortsett det gode arbeidet
 • Statusoppdatering
 • Introduksjon til fokus og oppmerksomhet
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Bevisst refokusering 2
  Valgfri
 • Skap gode vaner
 • Tre nye vaner jeg vil styrke
  Valgfri
 • Kroppsskanning
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
  Valgfri
 • Utsettelseslogg for grubling
  Valgfri
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Eksponeringspyramiden
  Valgfri
 • Utdrag fra Kine sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
7. Sosiale relasjoner
 • Statusoppdatering
 • Kroppsskanningsøvelse
  Valgfri
 • Hva er trygg kommunikasjon?
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
 • Triggere og trygg kommunikasjon
 • Overbevisningers rolle i kommunikasjon
  Valgfri
 • Tren deg i trygg kommunikasjon
  Valgfri
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Guidet pusteøvelse
  Valgfri
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 5
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Utdrag fra Kine sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
8. Fortsett det gode arbeidet
 • Statusoppdatering
 • Kine oppsummerer
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Siste oppdatering fra Kine sin dagbok
  Valgfri
 • Din reise gjennom dette programmet
  Valgfri
 • Hva gjør jeg nå?
  Valgfri