Stress og restitusjon

Søvnens ABZzzz

9zelkgntqmol4aajl5nb
Om dette programmet
I dette programmet vil du lære flere metoder metoder basert på kognitiv atferdsterapi som er utviklet for å forbedre søvn. Gjennom hele programmet, som består av åtte moduler, vil du følge Cecilia på hennes reise mot bedre søvn. Hver modul inkluderer korte pedagogiske videoer, interaktive aktiviteter og lydøvelser som er utviklet for å hjelpe deg å forstå, praktisere og implementere hvert nye tema i ditt daglige liv. 

Mange undersøkelser viser at søvnforstyrrelser er et økende problem i samfunnet vårt. Vi opplever alle perioder med dårlig søvn. Til tross for at det finnes utallige situasjonsavhengige triggere som fører til søvnproblemer, finnes det generelle mekanismer som er viktige å lære om for å oppnå god søvn. De fleste typer søvnforstyrrelser – uavhengig av alvorlighetsgrad – kan behandles med  metoder som hjelper deg å identifisere situasjonene som medfører problemer med søvnen.  Gjennom en kombinasjon av teknikker fra kognitiv atferdsterapi, avspenningsøvelser og atferdsendringer kan du lære deg hvordan du kan oppnå god søvn.

Søvnproblemer har en tendens til å skape en ond sirkel – dårlig søvn og restitusjon resulterer i bekymringer og uro på kvelden som gjør det vanskeligere å slappe av og sovne. Dette programmet vil gi deg verktøyene du trenger for å bryte denne sirkelen. 
 • Velkommen til ditt personlige søvnprogram
 • Statusoppdatering
 • Møt Cecilie
  Forhåndsvisning
 • Oppsummering fra Cecilie sin historie
  Valgfri
 • Kartlegging av mine symptomer
 • Å kartlegge søvnproblemer
 • Søvnfysiologi Del I
  Forhåndsvisning
 • Hovedpunkter om søvnfysiologi I
 • Spørsmål søvnfysiologi I
  Valgfri
 • Søvnfysiologi Del II
 • Hovedpunkter om søvnfysiologi II
 • Spørsmål søvnfysiologi II
  Valgfri
 • Hvorfor søvnproblemer kan oppstå
 • Hovedpunker om hvorfor søvnproblemer kan oppstå
 • Spørsmål om hvorfor søvnproblemer kan oppstå
  Valgfri
 • Hvordan føre søvndagbok
 • Min søvndagbok
 • Hvorfor bruke teknikker til å roe ned?
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 1
  Valgfri
 • Kroppsskanning
  Valgfri
 • Cecilies dagbok 1
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Livshistorie
  Valgfri
 • Oppsummering av modul 1
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Planlegg det du skal gjøre - Introduksjon
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Fokus for denne modulen: Livsstil og rutiner
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
 • Aktivitetsgjennomgang 1
 • Min søvndagbok
 • Søvnhygiene
 • Hovedpunkter om søvnhygiene
 • Å skape vaner rundt søvn
 • Hovedpunkter om å skape sunne vaner
 • Spørsmål om livsstilsfaktorer og søvnhygiene
  Valgfri
 • Planlegg de neste to ukene
 • Cecilies dagbok 2
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Livsstil og søvn
  Valgfri
 • Oppsummering av modul 2
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Fokus for denne modulen: Stress og restitusjon I
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsgjennomgang 2
 • Min søvndagbok
 • Introduksjon til stress og restitusjon
 • Å forstå stress
 • Hovedpunkter om stress
 • Hva har du lært om stress?
 • Stressbøtta
 • Hva er restitusjon og hvorfor er det så viktig?
 • Hovedpunkter om restitusjon
 • Metaforen om den elastiske strikken
 • Hovedpunkter om metaforen om den elastiske strikken
 • Din elastiske strikk - å finne balansen mellom anstrengelse og restitusjon
 • Hjertefrekvensvariabilitet: hva er det?
  Valgfri
 • Biofeedback og HRV
  Valgfri
 • Hovedpunkter om biofeedback og hjertefrekvensvariabilitet (HRV)
 • Guide til HRV-treningen
  Valgfri
 • Hovedpunkter om HRV-trening
 • Hva har du lært om HRV?
 • Oversikt over tilgjengelige mobilapplikasjoner for HRV-trening
  Valgfri
 • HRV- trening 1
 • Cecilies dagbok 3
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Affirmasjon
  Valgfri
 • Oppsummering av modul 3
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Fokus for denne modulen: Stress og restitusjon II
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
 • Aktivitetsgjennomgang 3
 • Evaluer de nye vanene
 • Min søvndagbok
 • Hvorfor bekymring eskalerer
  Valgfri
 • Hovedpunkter om hvorfor bekymring eskalerer
 • Hva har du lært om hvorfor bekymring eskalerer?
 • Indre dialog
 • Hovedpunkter om indre dialog
 • Hva har du lært om indre dialog?
 • Indre dialog når du prøver å sove
 • Uhjelpsomme tankemåter relatert til søvnproblemer
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • Cecilies dagbok 4
  Valgfri
 • Skriveøvelse: En konstruktiv stemme
  Valgfri
 • Oppsummering av modul 4
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Fokus for denne modulen: Fokus og mindfulness
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsgjennomgang 4
 • Min søvndagbok
 • Selektiv oppmerksomhet
 • Hovedpunker om selektiv oppmerksomhet
 • Hva har du lært om selektiv oppmerksomhet?
 • Bli mer mindful
 • Hovedpunkter om mindfulness
 • Hva har du lært om mindfulness?
 • Bevisst refokusering
  Valgfri
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Cecilies dagbok 5
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Bevissthetsstrøm
  Valgfri
 • Oppsummering av modul 5
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Fokus for denne modulen: Evaluering
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
 • Aktivitetsgjennomgang 5
 • Min søvndagbok
 • Evaluer de nye vanene
 • Spørsmål om søvnfysiologi
  Valgfri
 • Mestringsstrategier
 • Hovedpunkter om mestringsstrategier
 • Hva har du lært om mestringsstrategier?
 • Kartlegge hjelpsomme og uhjelpsomme mestringsstrategier
 • Introduksjon til søvnrestriksjon
 • Cecilies dagbok 6
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Ekspressiv skriving
  Valgfri
 • Oppsummering av modul 6
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Fokus for denne modulen: Søvnrestriksjon
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsgjennomgang 6
 • Min søvndagbok
 • Søvnrestriksjon: Planlegg søvn
 • Å håndtere tretthet
 • Cecilies dagbok 7
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Å se det positive
  Valgfri
 • Oppsummering av modul 7
 • Planlegg det du skal gjøre
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
 • Fokus for denne modulen: Fortsett den gode jobben!
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
 • Aktivitetsgjennomgang 7
 • Min søvndagbok
 • Tre sunne søvnvaner jeg vil skape!
 • Evaluering av søvnrestriksjon
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Hovedpunkter om å fortsette det gode arbeidet
 • Stressbøtta 3.0
 • Hvordan er belastningen på gummistrikken din?
 • Finn verktøy for å håndtere triggere - søvn
 • Cecilies dagbok 8
  Valgfri
 • Skriveøvelse: Tilbakeblikk på livshistorien
  Valgfri
 • Oppsummering av søvnprogrammet
 • Hva gjør jeg nå?
  Valgfri