Stress og restitusjon

Stress og restitusjon

Qtw0di9psmqu3vkpyldc
Om dette programmet
Dette programmet gir deg en introduksjon til effektive verktøy og teknikker for å balansere stresset du opplever i ditt daglige liv. I dette programmet vil du bli introdusert for ulike puste- og avspenningsteknikker som kan bidra til å gjenopprette balansen i kroppen. Verktøyene er hentet fra kognitiv atferdsterapi (KAT), og skal enkelt kunne tas i bruk både i  arbeid og ellers i hverdagen. Merk deg at for å gjøre HRV-treningen, vil du bli bedt om å laste ned en app. Den koster 3.99 US$ og er ikke utviklet av Braive. Dersom du velger å ikke kjøpe appen, kan du likevel gjennomføre pusteøvelser som en fin erstatning. 
 • Statusoppdatering
 • Møt Oscar
 • Oscar får hjelp
 • Barrierer for å søke hjelp
 • Forstå hyperventilering og avslapping
 • Kjemp-, flukt- og frysresponsen
 • Har du opplevd noen av disse symptomene?
 • Pustediagram
 • Mine mål for programmet
 • Hva er restitusjon og hvorfor er det så viktig?
 • Isometrisk avspenning
 • Guidet søvnøvelse
 • Oscars første dagbokinnlegg
 • Min dagbok
 • Statusoppdatering
 • Observasjonsmodellen
 • Bli kjent med observasjonsmodellen
 • Å forstå stress
 • Progressiv muskelavspenning (PM)
 • Stressbøtta
 • Mine tre hovedstressorer
 • Biofeedback og HRV
 • Grunnleggende om hjertefrekvensvariabilitet
 • HRV-trening
 • Oversikt over mobilapplikasjoner for HRV-trening
 • HRV- trening 1
 • Oscars dagbok
 • Min dagbok
 • Statusoppdatering
 • Bekymring og grubling
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Kartlegg og utsett grubling og bekymring
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 2
 • Introduksjon til mindfulness
 • Bevisst refokusering 1
 • HRV- trening
 • Oscar oppdaterer dagboken
 • Min dagbok
 • Statusoppdatering
 • Om tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Detaljert forklart: Seks vanlige tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 3
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Bevisst refokusering 2
 • Kroppsskanning
 • HRV- trening 3
 • Oscars dagbok
 • Min dagbok
 • Statusoppdatering
 • Mestringsstrategier
 • Kartlegge hjelpsomme og uhjelpsomme mestringsstrategier
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 4
 • Å skille tanker fra følelser
 • Utforskning gjennom observasjonsmodellen
 • Flytende blader
 • Kroppsskanning 2
 • HRV-trening
 • Oscars dagbok
 • Min dagbok
 • Statusoppdatering
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: seks ytterligere tankefeller
 • Generere alternative tanker
 • Trygghetssøkende atferd
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Identifiser din trygghetssøkende atferd
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 5
 • Din indre dialog
 • Utforsk din indre dialog i observasjonsmodellen
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • Flytende blader
 • Bevisst refokusering
 • HRV- trening
 • Oscars dagbok
 • Min dagbok
 • Statusoppdatering
 • Bevisst refokusering
 • Hva er trygg kommunikasjon?
  Valgfri
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
 • Overbevisningers rolle i kommunikasjon
 • Tren deg i trygg kommunikasjon
 • Bygg sunne relasjoner
 • Skap gode vaner
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 6
 • Tre nye vaner jeg vil styrke
 • Kroppsskanning 3
 • HRV-trening 6
 • Oscars dagbok
 • Min dagbok
 • Oscar oppsummerer
 • Se tilbake på gamle mål
 • Introduksjon til Stressbøtta 3.0
 • Stressbøtta 3.0
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Progressiv muskelavspenning (PM) 7
 • Oscars siste dagbokinnlegg
 • Min dagbok
 • Hva synes du om dette programmet?