Stress og restitusjon

Stress og restitusjon for ungdom

X131lfpyrgmbegemvqgx
Om dette programmet
Lær å håndtere utfordringer du møter i et travel hverdag, og opparbeide deg verktøy for å regulere stress, forbedre restitusjon, løse konflikter, prestere på ditt beste og øke trivsel generelt. Mange ungdom opplever høyt stressnivå på skolen, enten på grunn av leveringsfrister, sosialt eller bare total overbelastning. Langvarig stress er dårlig for helsen, og kan påvirke alle områder av livet.

Dette programmet gir deg ikke bare verktøy for å håndtere stress, det vil også hjelpe deg å balansere kravene og behovene i ditt personlige liv. I programmet vil du begynne med å kartlegge de viktigste utfordringene du står overfor i øyeblikket, og klargjøre mål og verdier du vil sikte mot. Du vil bli tatt steg for steg gjennom et utvalg av testede og gjennomarbeidede verktøy for å redusere stress og øke restitusjon.  

Ved å fullføre dette programmet øker du kapasiteten til å håndtere stress og utfordringer i livet, styrker dine mentale ferdigheter og investerer i ditt eget mentale velvære.
 • Velkommen til programmet
 • Statusoppdatering
 • Første modul
 • Møt Chen
  Valgfri
 • Hovedpunkter om Chen
  Valgfri
 • Hva er KAT?
 • Hovedpunkter om KAT
 • Observasjonsmodellen
 • Hovedpunkter om Observasjonsmodellen
 • Kartlegging av mine symptomer
 • Kartlegg symptomene dine med observasjonsmodellen
 • Hvorfor bruke teknikker til å roe ned?
 • Progressiv muskelavspenning (PM)
 • Planlegg og gjennomfør en positiv atferd
 • Notater: Refleksjon om å håndtere stress
  Valgfri
 • Chat: Chen og Yasmin
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul to
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Introduksjon til stress
 • Forstå stress
  Forhåndsvisning
 • Hovedpunkter om stress
 • Stressbøtta
 • Hovedpunkter om Stressbøtta
 • Stressbøtta og mestringsstrategier
 • Dine indre verdier
 • Hovedpunkter om indre verdier
 • Hva er verdiene dine?
 • Planlegg positiv atferd: Mestringsstrategier
 • Notater: Verdier
  Valgfri
 • Chat om stress: Chen og Yasmin
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul tre
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Digital belastning
 • Hovedpunkter om digital belastning
 • Hva er restitusjon og hvorfor er det så viktig?
 • Hovedpunkter om restitusjon og hvorfor det er så viktig?
 • Metaforen om den elastiske strikken
 • Hovedpunkter om den elastiske strikken
 • Din elastiske strikk - Finn balansen mellom anstrengelse og restitusjon
 • Hvorfor er trening så viktig?
 • Hovedpunkter om trening
 • Strukturskolen
 • Planlegg positiv atferd: Fysisk aktivitet
 • Mine beste verktøy
 • Notater: Få ting gjort
  Valgfri
 • Chat om restitusjon og aktivitet: Chen og Yasmin
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul fire
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Valgfri
 • Se gjennom aktivitetene dine
 • Søvnfysiologi Del I
  Valgfri
 • Hovedpunkter om Søvnfysiologi I
  Valgfri
 • Søvnfysiologi Del II
  Valgfri
 • Hovedpunkter om Søvnfysiologi II
  Valgfri
 • Hvorfor søvnproblemer kan oppstå
  Valgfri
 • Hovedpunker om hvorfor søvnproblemer kan oppstå
  Valgfri
 • Finn din oppskrift på god søvn
 • Hvordan føre søvndagbok
  Valgfri
 • Søvnhygiene
  Valgfri
 • Hovedpunkter om søvnhygiene
  Valgfri
 • Ha regelmessige søvntider og knytt sengen til søvn
  Valgfri
 • Skap gode kveldsrutiner
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Kroppsskanning for søvn
  Valgfri
 • Planlegg positiv atferd: Søvn
  Valgfri
 • Notater: Hva har du tatt med deg så langt?
  Valgfri
 • Chat om søvn: Chen og Yasmin
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul 5
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Oppfølging: verdier
 • Om følelser
 • Den sosiale hjernen
 • Hovedpunkter om den sosiale hjernen
 • Sosial sammenligning
 • Hovedpunkter om sosial sammenligning
 • Spotlighteffekten
 • Hovedpunkter om spotlight-effekten
 • Bra-i-dag-logg
 • Planlegg positiv atferd: Digital belastning
 • Notater: Affirmasjon
  Valgfri
 • Chat om sosialt press: Chen og Yasmin
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul 6
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
 • Aktivitetsoppsummering
  Valgfri
 • Se gjennom søvnvanene dine
  Valgfri
 • Autopilot
 • Hovedpunkter om å gå på autopilot
 • Om tankefeller
 • Hovedpunkter om tankefeller
 • Kartlegg dine negative tanker
  Valgfri
 • Bra-i-dag-logg
 • Planlegg positiv atferd: Negative tanker
 • Notater: Tankefeller
  Valgfri
 • Chat: Chen og Yasmin
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul 7
 • Statusoppdatering
 • Se over dine aktiviteter
 • Håndter tankene dine gjennom forandring og aksept
 • Din indre dialog
 • Hovedpunkter om din indre dialog
 • Skap alternative tanker
  Valgfri
 • Å finne styrke gjennom aksept
 • Introduksjon til mindfulness
 • Hovedpunkter om mindfulness
 • Bevisst refokusering 1
  Valgfri
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Bra-i-dag-logg
 • Planlegg positiv atferd: Mindfulness
 • Notater: En konstruktiv stemme
  Valgfri
 • Chat: Chen og Yasmin
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul åtte
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Valgfri
 • Aktivitetsoppsummering
 • Se gjennom søvnvanene dine
  Valgfri
 • Bekymring og grubling
 • Hovedpunker om bekymring og grubling
 • Hvorfor bekymring eskalerer
 • Hovedpunkter om hvorfor bekymring eskalerer
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Hovedpunkter om fokusert oppmerksomhet
 • Selektiv oppmerksomhet
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Utsett grubling og bekymring - steg for steg
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Bra-i-dag-logg
 • Planlegg positiv atferd: Fokusert oppmerksomhet
 • Notater: Urostunden
  Valgfri
 • Chat: Chen og Yasmin
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul ni
 • Statusoppdatering
 • Se over dine aktiviteter
 • Sosial støtte
  Valgfri
 • Hovedpunkter om sosial støtte
 • Bygg sunne relasjoner
  Valgfri
 • Hovedpunkter om å bygge sunne relasjoner
 • Mine sosiale nettverk
  Valgfri
 • Bra-i-dag-logg
 • Planlegg positiv atferd: Sosiale aktiviteter
 • Notater: Mitt sosiale meg
  Valgfri
 • Chat om sosial støtte: Chen og Yasmin
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til din siste modul
 • Statusoppdatering
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Valgfri
 • Aktivitetsoppsummering
 • Se gjennom søvnvanene dine
  Valgfri
 • Oppfølging: verdier
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Hovedpunkter om å fortsette det gode arbeidet
 • Se gjennom verktøykassen og forbered deg på utfordringer
 • Chat: Chen og Yasmin
 • Planlegg positiv atferd: De aller beste
 • Notater: Hva har du lært?
  Valgfri
 • Hva gjør jeg nå?
 • Hva synes du om dette programmet?
  Valgfri