Stress og restitusjon

Stressregulering med HRV

Pcv3gvawrzm9wshm33f0
Om dette programmet
I dette programmet vil du lære ulike teknikker for stressregulering og håndtering av de utfordringene du står ovenfor. Blant annet vil du bli introdusert til HRV-trening (Heart Rate Variability). HRV-trening innebærer trening med pusten som verktøy. Denne typen trening er vist å bedre restitusjon og kan bidra til å senke stress- og angstnivå. I tillegg til HRV, vil du lære ulike metoder fra kognitiv adferdsterapi og teknikker som vil hjelpe deg å håndtere de utfordringer du står overfor. Vær oppmerksom på at HRV-treningen gjennomføres ved bruk av en mobilapplikasjon. Full bruk av appen koster 41 kroner. Da det ikke er Braive som har utviklet denne, har vi ikke mulighet til å tilby den gratis. Braive har derfor laget en guidet pusteøvelse som du også kan trene HRV med dersom du velger å ikke kjøpe appen.
1. Hvordan påvirker stress oss?
 • Velværeindeks
 • Møt Oscar
 • Barrierer for å søke hjelp
  Optional
 • Oscar får hjelp
 • Hjerteratevariabilitet: hva er det?
 • Biofeedback og HRV
 • Treningsguide til HRV-treningen
 • Pustediagram
  Optional
 • Oversikt over tilgjengelige mobilapplikasjoner for HRV trening
 • HRV- trening
 • Guidet søvnøvelse
  Optional
 • Oscar sitt første dagbok innlegg
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
2. Lær stresset å kjenne
 • Velværeindeks
 • Forstå hyperventilering og avslapning
 • Kjemp/flukt/frys-responsen
 • Har du opplevd noen av disse symptomene?
 • Oscar blir med i en stressgruppe
 • Observasjonsmodellen
 • Bli kjent med observasjonsmodellen
  Optional
 • Hvorfor bekymring eskalerer
  Optional
 • HRV- trening
  Optional
 • Oscar sin dagbok
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
3. Bekymring og grubling
 • Velværeindeks
 • Å forstå stress
 • Stressbøtta
 • Mine tre hovedstressorer
  Optional
 • Bekymring og grubling
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Min gruble- og bekymringsliste
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • HRV Trening 3
  Optional
 • Oscar oppdaterer dagboken
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
4. Gjenkjenne tankemønster
 • Velværeindeks
 • Tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Detaljert forklart: seks vanlige tankefeller
  Optional
 • Generere alternative tanker
  Optional
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: 6 ytterligere tankefeller
  Optional
 • Generere alternative tanker
  Optional
 • HRV Trening
  Optional
 • Oscar sin dagbok
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
5. Lær å separere tanker fra følelser
 • Velværeindeks
 • Stressbøtta
 • Mestringsstrategier
 • Kartlegge hjelpsomme og uhjelpsomme mestringsstrategier
 • Separere tanker fra følelser
  Optional
 • Utforsking i Observasjonsmodellen
  Optional
 • HRV Trening 5
  Optional
 • Oscar oppdaterer dagboken
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
6. Utforsk atferd og indre dialog
 • Velværeindeks
 • Trygghetssøkende atferd
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Utforske egen trygghetssøkende atferd
 • Indre dialog
 • Utforsk din indre dialog i observasjonsmodellen
  Optional
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • HRV Trening 6
  Optional
 • Oscar sin dagbok
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
7. Bygg sunne relasjoner og trygg kommunikasjon
 • Velværeindeks
 • Hva er trygg kommunikasjon?
  Optional
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
  Optional
 • Triggere og trygg kommunikasjon
  Optional
 • Overbevisningers rolle i kommunikasjon
  Optional
 • Tren trygg kommunikasjon
  Optional
 • Bygge gode relasjoner
  Optional
 • Skap gode vaner
 • Tre sunne vaner jeg vil styrke
  Optional
 • HRV Trening
  Optional
 • Oscar sitt nest siste dagbokinnlegg
  Optional
 • Min dagbok
  Optional
8. Fortsett det gode arbeidet!
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Oscar oppsummerer
 • Se tilbake på gamle mål
  Optional
 • Introduksjon til Stressbøtta 3.0
  Optional
 • Stressbøtta
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Oscar oppdaterer dagboken
  Optional
 • Min dagbok
  Optional