Stress og restitusjon

Stressregulering med HRV

Pcv3gvawrzm9wshm33f0
Om dette programmet
I dette programmet vil du lære ulike teknikker for stressregulering og håndtering av de utfordringene du står ovenfor. Blant annet vil du bli introdusert til HRV-trening (Heart Rate Variability). HRV-trening innebærer trening med pusten som verktøy. Denne typen trening er vist å bedre restitusjon og kan bidra til å senke stress- og angstnivå. I tillegg til HRV, vil du lære ulike metoder fra kognitiv adferdsterapi og teknikker som vil hjelpe deg å håndtere de utfordringer du står overfor. Vær oppmerksom på at HRV-treningen gjennomføres ved bruk av en mobilapplikasjon. Full bruk av appen koster 41 kroner. Da det ikke er Braive som har utviklet denne, har vi ikke mulighet til å tilby den gratis. Braive har derfor laget en guidet pusteøvelse som du også kan trene HRV med dersom du velger å ikke kjøpe appen.
1. Hvordan påvirker stress oss?
 • Statusoppdatering
 • Møt Oscar
 • Barrierer for å søke hjelp
  Valgfri
 • Oscar får hjelp
 • Hjerteratevariabilitet: hva er det?
 • Biofeedback og HRV
 • Guide til HRV-treningen
 • Pustediagram
  Valgfri
 • Oversikt over tilgjengelige mobilapplikasjoner for HRV-trening
 • HRV- trening
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Oscar sitt første dagbok innlegg
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
2. Lær stresset å kjenne
 • Statusoppdatering
 • Forstå hyperventilering og avslapping
 • Kjemp-, flukt- og frysresponsen
 • Har du opplevd noen av disse symptomene?
 • Oscar blir med i en stressgruppe
 • Observasjonsmodellen
 • Bli kjent med observasjonsmodellen
  Valgfri
 • Hvorfor bekymring eskalerer
  Valgfri
 • HRV- trening
  Valgfri
 • Oscar sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
3. Bekymring og grubling
 • Statusoppdatering
 • Å forstå stress
 • Stressbøtta
 • Mine tre hovedstressorer
  Valgfri
 • Bekymring og grubling
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Min gruble- og bekymringsliste
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • HRV- trening 3
  Valgfri
 • Oscar oppdaterer dagboken
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
4. Gjenkjenne tankemønster
 • Statusoppdatering
 • Tankefeller
 • Seks vanlige tankefeller
 • Detaljert forklart: seks vanlige tankefeller
  Valgfri
 • Generere alternative tanker
  Valgfri
 • Flere tankefeller
 • Detaljert forklart: seks ytterligere tankefeller
  Valgfri
 • Generere alternative tanker
  Valgfri
 • HRV-trening
  Valgfri
 • Oscar sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
5. Lær å separere tanker fra følelser
 • Statusoppdatering
 • Stressbøtta
 • Mestringsstrategier
 • Kartlegge hjelpsomme og uhjelpsomme mestringsstrategier
 • Å skille tanker fra følelser
  Valgfri
 • Utforskning gjennom observasjonsmodellen
  Valgfri
 • HRV- trening
  Valgfri
 • Oscar oppdaterer dagboken
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
6. Utforsk atferd og indre dialog
 • Statusoppdatering
 • Trygghetssøkende atferd
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Utforsk din egen trygghetssøkende atferd
 • Indre dialog
 • Utforsk din indre dialog i observasjonsmodellen
  Valgfri
 • En støttende og konstruktiv indre dialog
 • HRV-trening 6
  Valgfri
 • Oscar sin dagbok
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
7. Bygg sunne relasjoner og trygg kommunikasjon
 • Statusoppdatering
 • Hva er trygg kommunikasjon?
  Valgfri
 • Trygge kommunikasjonsteknikker
  Valgfri
 • Triggere og trygg kommunikasjon
  Valgfri
 • Overbevisningers rolle i kommunikasjon
  Valgfri
 • Tren deg i trygg kommunikasjon
  Valgfri
 • Bygge gode relasjoner
  Valgfri
 • Skap gode vaner
 • Tre nye vaner jeg vil styrke
  Valgfri
 • HRV- trening 7
  Valgfri
 • Oscar sitt nest siste dagbokinnlegg
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri
 • Hvordan var denne modulen for deg?
  Valgfri
8. Fortsett det gode arbeidet!
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Oscar oppsummerer
 • Se tilbake på gamle mål
  Valgfri
 • Introduksjon til Stressbøtta 3.0
  Valgfri
 • Stressbøtta 3.0
 • Finn mentale verktøy for å håndtere triggere
 • Oscar oppdaterer dagboken
  Valgfri
 • Min dagbok
  Valgfri