Uro og angst

Uro og angst

Zuctpczlr9grhodmei2h
Om dette programmet
Generalisert angst karakteriseres av overdreven angst og bekymringer over hendelser i dagliglivet uten at det finnes en åpenbar årsak for dette. Mennesker med symptomer på generalisert angst kan ikke slutte å bekymre seg og bekymringene er stort sett urealistiske og uforholdsmessige store i forhold til situasjonen. Hverdagen er preget av konstant bekymring, angst og frykt. Angstreaksjonene kan over tid bli mer voldsomme, og begynne å forstyrre arbeidslivet, studier, sosiale aktiviteter og relasjoner. Gjennom programmet kommer du til å lære deg teknikker for å skape varige atferdsendringer og utvikle sunne vaner for å holde angsten på avstand.
 • Velkommen til programmet
 • Statusoppdatering
 • Fokus for denne modulen
 • Møt Petter
  Valgfri
 • Hovedpunkter om Petter
  Valgfri
 • Hva er KAT?
 • Hovedpunkter om KAT
 • Observasjonsmodellen
 • Hovedpunkter om Observasjonsmodellen
 • Kartlegging av mine symptomer
 • Kartlegg symptomene dine med observasjonsmodellen
 • Hvorfor bruke teknikker til å roe ned?
 • Progressiv muskelavspenning (PM)
 • Notater: Refleksjon rundt det å jobbe med avspenning
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul to
 • Statusoppdatering
 • GAD-7
 • Aktivitetsoppsummering
 • Hva er egentlig generalisert angst?
 • Angstens natur og funksjon
 • Kjemp-, flukt- og frysresponsen
  Forhåndsvisning
 • Hovedpunkter om kjemp-, flukt- og frysresponsen
 • Har du opplevd noen av disse symptomene?
 • Forstå hyperventilering og avslapning
 • Hovedpunkter om hyperventilering og avslapping
 • Guidet pusteøvelse
 • Mine beste verktøy
 • Petters dagbok
  Valgfri
 • Notater: Hvordan kjennes det i kroppen?
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul tre
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Autopilot
 • Hovedpunkter om å gå på autopilot
 • Mentale vaner ved angst
 • Om tankefeller
 • Hovedpunkter om tankefeller
 • Ulike typer tankefeller
 • Hovedpunkter om ulike tankefeller
 • Kartlegg dine negative tanker
 • Skift fokus til positive tanker
 • Din takknemlighetslogg
 • Petters dagbok
  Valgfri
 • Notater: Tankefeller
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul fire
 • Statusoppdatering
 • GAD-7
 • Aktivitetsoppsummering
 • Håndter tankene dine gjennom forandring og aksept
 • Din indre dialog
 • Hovedpunkter om din indre dialog
 • Skap alternative tanker
 • Å finne styrke gjennom aksept
 • Introduksjon til mindfulness
 • Flytende blader
  Valgfri
 • Petters dagbok
  Valgfri
 • Notater: Mindfulness
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul fem
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Bekymring og grubling
 • Hovedpunker om bekymring og grubling
 • Fokusert oppmerksomhet
 • Hovedpunkter om fokusert oppmerksomhet
 • Oppmerksomhetstrening: Naturlyd 1
  Valgfri
 • Utsettelse av bekymring og grubling
 • Utsett grubling og bekymring - steg for steg
 • Utsettelseslogg for bekymringstanker
 • Utsettelseslogg for grubling
 • Petters dagbok
  Valgfri
 • Notater: Urostunden
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul seks
 • Statusoppdatering
 • GAD-7
 • Aktivitetsoppsummering
 • Angst og bekymring påvirker atferden vår
 • Atferd relatert til angst og bekymring
 • Trygghetssøkende atferd
 • Hovedpunkter om trygghetssøkende atferd
 • Håndtering av unnvikelse ved angst
 • Petters dagbok
  Valgfri
 • Notater: Trygghetssøkende atferd
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul syv
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Andregrads bekymring
 • Hovedpunkter om andregrads bekymringer
 • Introduksjon til øvelser for å håndtere andregrads bekymring
 • Kartlegge bekymring om bekymring
 • Kartlegge bekymringssupportere
 • Hvorfor bekymring eskalerer
 • Hovedpunkter om hvorfor bekymring eskalerer
 • Petters dagbok
  Valgfri
 • Notater: andregrads bekymring
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul åtte
 • Statusoppdatering
 • GAD-7
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Valgfri
 • Aktivitetsoppsummering
 • Søvnfysiologi Del I
  Valgfri
 • Hovedpunkter om Søvnfysiologi I
  Valgfri
 • Søvnfysiologi Del II
  Valgfri
 • Hovedpunkter om Søvnfysiologi II
  Valgfri
 • Hvorfor søvnproblemer kan oppstå
  Valgfri
 • Hovedpunker om hvorfor søvnproblemer kan oppstå
  Valgfri
 • Finn din oppskrift på god søvn
  Valgfri
 • Hvordan føre søvndagbok
  Valgfri
 • Søvnhygiene
  Valgfri
 • Hovedpunkter om søvnhygiene
  Valgfri
 • Ha regelmessige søvntider og knytt sengen til søvn
  Valgfri
 • Skap gode kveldsrutiner
  Valgfri
 • Guidet søvnøvelse
  Valgfri
 • Petters dagbok
  Valgfri
 • Notater: Søvn
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til modul ni
 • Statusoppdatering
 • Aktivitetsoppsummering
 • Angst og sosial støtte
 • Sosial støtte
 • Hovedpunkter om sosial støtte
 • Mitt sosiale nettverk
 • Bygg sunne relasjoner
 • Hovedpunkter om å bygge sunne relasjoner
 • Petters dagbok
  Valgfri
 • Notater: Mitt sosiale jeg
  Valgfri
 • Oppsummering og veien videre
 • Velkommen til din siste modul
 • Statusoppdatering
 • GAD-7
 • Insomnia Severity Index (ISI)
  Valgfri
 • Aktivitetsoppsummering
 • Fortsett det gode arbeidet
 • Hovedpunkter om å fortsette det gode arbeidet
 • Se gjennom verktøykassen og forbered deg på utfordringer
  Valgfri
 • Petters siste dagbokinnlegg
  Valgfri
 • Notater: Se fremover
  Valgfri
 • Hva gjør jeg nå?
 • Hva synes du om dette programmet?
  Valgfri