Depresjon og angst
Ved hjelp av dette programmet vil du lære mer om angst og depresjon og hvordan du ved å bruke forskjellige verktøy og strategier kan lære å håndtere symptomene. Programmet vil gradvis gi deg en oversikt over symptomene dine, lære deg å identifisere de viktigste årsakene til stress og angst i livet ditt, introdusere deg for KAT-verktøy for å hjelpe deg med å håndtere symptomene dine og lære deg teknikker som bidrar til atferdsendringer og utvikling av nye sunne vaner. Programmet strekker seg over 12 uker slik at du får den tiden du trenger for å kunne gjøre endringer og implementere det du lærer inn i hverdagen - som igjen kommer til å øke ditt mentale velvære.