Blandet depresjon og angst
Dette programmet inneholder ressurser for å hjelpe deg håndtere symptomer på både angst og depresjon. Det kan være vanskelig å vite hva som er angst og hva som er depresjon. Det kan til og med være vanskelig å huske hva som kom først, angsten eller depresjonen. I dette programmet kommer du lære metoder som vil hjelpe deg både separere symptomene fra hverandre og også teknikker for å håndtere begge. Du kommer lære teknikker som hjelper deg å redusere spenningen i kroppen, trene fokus, gjenkjenne og jobbe gjennom uhjelpsomme tankemønstre, lære nye mestringsstrategier og gjøre endringer i atferd. Alt dette vil bidra til økt opplevelse av mestring og bedret søvn og humør.