Uro og angst
Generalisert angst karakteriseres av overdreven angst og bekymringer over hendelser i dagliglivet uten at det finnes en åpenbar årsak for dette. Mennesker med symptomer på generalisert angst kan ikke slutte å bekymre seg og bekymringene er stort sett urealistiske og uforholdsmessige store i forhold til situasjonen. Hverdagen er preget av konstant bekymring, angst og frykt. Angstreaksjonene kan over tid bli mer voldsomme, og begynne å forstyrre arbeidslivet, studier, sosiale aktiviteter og relasjoner. Gjennom programmet kommer du til å lære deg teknikker for å skape varige atferdsendringer og utvikle sunne vaner for å holde angsten på avstand.
Mentalt sterk i en tid med Covid-19
Dette programmet ble laget som en reaksjon på den situasjonen vi opplever akkurat nå der viruset Covid-19 brer seg i verden. De fleste av oss er nødt til å være hjemme på grunn av risiko for spredning av viruset, og vi er alle, uansett om vi må være hjemme eller ikke, bekymret for hvordan Covid-19 vil påvirke den verden vi lever i. Vi er ikke bare bekymret for vår egen helse, men også for hvordan personer vi er glad i og befolkningen generelt skal klare seg. Mennesker har allerede mistet jobbene sine og mange er urolig for hvordan samfunnet vil håndtere de finansielle, følelsesmessige og strukturelle konsekvensene som kommer som et resultat av denne pandemien. Dette programmet består av flere teknikker som er effektive for å hente deg inn og bryte uhjelpsomme tankeprosesser som grubling og bekymring. Vi vil at alle skal få tilgang til disse verktøyene for å opprettholde god mental helse gjennom denne vanskelige tiden. Tittelen på programmet er nettopp det vi ønsker å oppnå: Å opprettholde god mental helse i en utfordrende og usikker periode. Til info: Vi mener at økonomiske vansker aldri skal være en hindring for at du skal ha tilgang til de verktøyene du trenger for å ha det bra. Om du befinner deg i en situasjon der kostnaden for programmet er en utfordring ønsker vi derfor at du kontakter oss på [email protected] så vi kan gi deg tilgang til programmet kostnadsfritt, uten flere spørsmål fra vår side. #inthistogether
Lær deg å håndtere panikkangst
Lær hvordan du kan håndtere panikkanfall og overvinne panikkangst ved hjelp av en trinnvis prosess for å endre både tanker og atferd. Du vil begynne med å kartlegge symptomer og identifisere hvilke situasjoner som bidrar til at du får panikk. Deretter vil du gradvis og på en trygg måte begynne å gå inn i disse situasjonene, noe som vil bidra til at du steg for steg kan ta tilbake kontrollen over ditt eget liv. I løpet av programmet kommer du til å lære ulike verktøy fra kognitiv atferdsterapi, avspenningsøvelser og strategier for å bli helt kvitt panikkanfallene, redusere underliggende uro og gjøre bærekraftige livsstilsendringer. Når du har gjennomført programmet vil du ha en bedre forståelse av hvorfor man får panikkanfall, hvordan man jobber forebyggende og hvordan man på en trygg måte kan gå inn i de situasjonene som er ubehagelige. 
Få tilbake mitt sosiale jeg
Sosial angst er en intensiv frykt for sosiale situasjoner og å bli dømt av andre, noe som fører til isolering og sosial tilbaketrekning. I dette programmet lærer du å overvinne symptomene på sosial angst ved å gradvis endre tanker og atferd så du blir mer komfortabel i sosiale situasjoner. Med hjelp av en kombinasjon av teknikker fra kognitiv atferdsterapi, avspenningsøvelser og endring av atferd kommer du til å kjenne deg mindre nervøs sammen med andre mennesker og begynne å gjenvinne kontrollen over ditt eget liv.