Arbeid - Fra prestasjon til restitusjon
Lær å håndtere utfordringer du møter i et travelt arbeidsliv, og opparbeide deg verktøy for å regulere stress, forbedre restitusjon, løse konflikter, prestere på ditt beste og øke trivsel generelt. Mange opplever høyt stressnivå på arbeidsplassen, enten på grunn av leveringsfrister, høyt arbeidstrykk eller konflikt med kolleger. Langvarig stress er dårlig for helsen, og kan påvirke alle områder av livet.Dette programmet gir deg ikke bare verktøy for å håndtere stress, det vil også hjelpe deg å balansere kravene til en travel jobb med behovene i ditt personlige liv. I programmet vil du begynne med å kartlegge de viktigste utfordringene du står overfor i øyeblikket, og klargjøre mål og verdier du vil sikte mot. Du vil bli tatt steg for steg gjennom et utvalg av testede og gjennomarbeidede verktøy for å redusere stress, inkludert alt fra HRV-trening og mindfulness til verdifulle verktøy for å håndtere konflikter. Ved å fullføre dette programmet øker du kapasiteten til å håndtere stress og utfordringer på jobben, styrker dine mentale ferdigheter og investerer i ditt eget mentale velvære.
Stress og restitusjon for ungdom
Lær å håndtere utfordringer du møter i et travel hverdag, og opparbeide deg verktøy for å regulere stress, forbedre restitusjon, løse konflikter, prestere på ditt beste og øke trivsel generelt. Mange ungdom opplever høyt stressnivå på skolen, enten på grunn av leveringsfrister, sosialt eller bare total overbelastning. Langvarig stress er dårlig for helsen, og kan påvirke alle områder av livet.Dette programmet gir deg ikke bare verktøy for å håndtere stress, det vil også hjelpe deg å balansere kravene og behovene i ditt personlige liv. I programmet vil du begynne med å kartlegge de viktigste utfordringene du står overfor i øyeblikket, og klargjøre mål og verdier du vil sikte mot. Du vil bli tatt steg for steg gjennom et utvalg av testede og gjennomarbeidede verktøy for å redusere stress og øke restitusjon.  Ved å fullføre dette programmet øker du kapasiteten til å håndtere stress og utfordringer i livet, styrker dine mentale ferdigheter og investerer i ditt eget mentale velvære.
Søvnens ABZzz for ungdom
I dette programmet vil du lære flere metoder fra kognitiv atferdsterapi som er utviklet for å forbedre søvn. Gjennom hele programmet, som består av åtte moduler, vil du følge Cecilia på hennes reise mot bedre søvn. Hver modul inkluderer korte, pedagogiske videoer, interaktive aktiviteter og lydøvelser som er utviklet for å hjelpe deg å forstå, praktisere og implementere hvert tema i ditt daglige liv. Mange undersøkelser viser at søvnforstyrrelser er et økende problem i samfunnet vårt. Vi opplever alle perioder med dårlig søvn. Til tross for at det finnes utallige situasjonsavhengige triggere som fører til søvnproblemer, finnes det generelle mekanismer som er viktige å lære om for å oppnå god søvn. De fleste typer søvnforstyrrelser – uavhengig av alvorlighetsgrad – kan behandles med  metoder som hjelper deg å identifisere situasjonene som medfører problemer med søvnen.  Gjennom en kombinasjon av teknikker fra kognitiv atferdsterapi, avspenningsøvelser og atferdsendringer kan du lære deg hvordan du kan oppnå god søvn.Søvnproblemer har en tendens til å skape en ond sirkel – dårlig søvn og restitusjon resulterer i bekymringer og uro på kvelden som gjør det vanskeligere å slappe av og sovne. Dette programmet vil gi deg verktøyene du trenger for å bryte denne sirkelen. 
Søvnens ABZzzz
I dette programmet vil du lære flere metoder fra kognitiv atferdsterapi som er utviklet for å forbedre søvn. Gjennom hele programmet, som består av åtte moduler, vil du følge Cecilie på hennes reise mot bedre søvn. Hver modul inkluderer korte, pedagogiske videoer, interaktive aktiviteter og lydøvelser som er utviklet for å hjelpe deg å forstå, praktisere og implementere hvert tema i ditt daglige liv. Mange undersøkelser viser at søvnforstyrrelser er et økende problem i samfunnet vårt. Vi opplever alle perioder med dårlig søvn. Til tross for at det finnes utallige situasjonsavhengige triggere som fører til søvnproblemer, finnes det generelle mekanismer som er viktige å lære om for å oppnå god søvn. De fleste typer søvnforstyrrelser – uavhengig av alvorlighetsgrad – kan behandles med  metoder som hjelper deg å identifisere situasjonene som medfører problemer med søvnen.  Gjennom en kombinasjon av teknikker fra kognitiv atferdsterapi, avspenningsøvelser og atferdsendringer kan du lære deg hvordan du kan oppnå god søvn.Søvnproblemer har en tendens til å skape en ond sirkel – dårlig søvn og restitusjon resulterer i bekymringer og uro på kvelden som gjør det vanskeligere å slappe av og sovne. Dette programmet vil gi deg verktøyene du trenger for å bryte denne sirkelen. 
SEE.ME.
SEE.ME. hjelper deg å bygge mental styrke for å kunne håndtere de utfordringene som følger med den digitale verden, og å bygge opp deg selv ved å utvikle en sunn livsstil. I SEE.ME. finner du også en møteplass for å diskutere løsninger på de utfordringene den yngre generasjonen møter i hverdagen. Vi har et stort ønsker om at dette initiativet kan være med på å bryte ned og fjerne stigma rundt mental helse, siden det ofte hindrer mange i å søke profesjonell hjelp.  Her kan du lese mer om SEE.ME. og hvorfor teamet i Braive har utviklet dette programmet. Alle samarbeidspartnere - Gina Tricot, CHIMI Eyewear og Braive - ser virkelig frem til å følge dere på reisen og til viktige læring og diskusjoner som vil komme i løpet av 2020!
Stressregulering med HRV
I dette programmet vil du lære ulike teknikker for stressregulering og håndtering av de utfordringene du står ovenfor. Blant annet vil du bli introdusert til HRV-trening (Heart Rate Variability). HRV-trening innebærer trening med pusten som verktøy. Denne typen trening er vist å bedre restitusjon og kan bidra til å senke stress- og angstnivå. I tillegg til HRV, vil du lære ulike metoder fra kognitiv adferdsterapi og teknikker som vil hjelpe deg å håndtere de utfordringer du står overfor. Vær oppmerksom på at HRV-treningen gjennomføres ved bruk av en mobilapplikasjon. Full bruk av appen koster 41 kroner. Da det ikke er Braive som har utviklet denne, har vi ikke mulighet til å tilby den gratis. Braive har derfor laget en guidet pusteøvelse som du også kan trene HRV med dersom du velger å ikke kjøpe appen.
Stress og restitusjon
Dette programmet gir deg en introduksjon til effektive verktøy og teknikker for å balansere stresset du opplever i ditt daglige liv. I dette programmet vil du bli introdusert for ulike puste- og avspenningsteknikker som kan bidra til å gjenopprette balansen i kroppen. Verktøyene er hentet fra kognitiv atferdsterapi (KAT), og skal enkelt kunne tas i bruk både i  arbeid og ellers i hverdagen. Merk deg at for å gjøre HRV-treningen, vil du bli bedt om å laste ned en app. Den koster 3.99 US$ og er ikke utviklet av Braive. Dersom du velger å ikke kjøpe appen, kan du likevel gjennomføre pusteøvelser som en fin erstatning. 
Mental trening for ungdom
Dette programmet gir deg introduksjon til mentale treningsmetoder. Teknikker du vil lære her, er noe du kan bruke i alle områdene av livet ditt fra skole til studier, i sosiale sammenhenger og i idrett. Ved å gjøre dette programmet vil du tilegne deg verktøy for å kartlegge stressorer i livet ditt og du vil lære mestringsstrategier for å håndtere det. Du lærer også hvordan du kan bygge gode og sunne relasjoner, og om hvordan du skal kommunisere på en trygg, forståelig måte med de menneskene du møter i ulike situasjoner.