Ansatte som ikke får hjelp til å håndtere psykiske utfordringer innebærer økte kostnader for deg som arbeidsgiver

Økt kort- og langdtidssykefravær - over 40 % av sykemeldinger i Sverige er knyttet til psykiske helseutfordinger
Ressurskrevende rehabilitering i form av behandling og andre kostnader for å komme tilbake i arbeid etter sykemelding
Nedsatt produktivitet for den ansatte med mentale helseutfordringer, men også for arbeidsgruppen og ledere
Negativ innvirkning på bedriftens omdømme med økte personalkostnader og utfordringer med å tiltrekke jobbsøkere
Økte kostnader for å opprettholde kvalitet som følge av redusert arbeidskapasitet hos den som er rammet

Er du nysgjerrig på hva du kan gjøre for å forbygge psykiske lidelser?

Vi bidrar til at dere på en enkel og kostnadseffektiv måte kan synliggjøre, håndtere og følge opp de vanligste utfordringene knyttet til psykisk uhelse, og vi gir dine ansatte kunnskap og verktøy de trenger for å håndtere utfordringer i hverdagen.