Nødtelefon

Om du befinner deg i en vanskelig situasjon hvor du opplever at du behøver å snakke med noen, har organisasjonene på denne listen personer på plass 24 timer i døgnet. Om du befinner deg i en krise eller nødsituasjon; ring nødtelefonen.