Braives ordbok

Her kan du se definisjoner av viktige begreper og konsepter som brukes på Braives plattform. Klikk på en bokstav eller ord og du få en forklaring.

En kalender for å skjemalegge forskjellige aktiviteter. Brukes for å planlegge for eksempel eksponering, atferdsaktivering eller andre oppgaver.

En tankefelle som innebærer at man har en polarisert tenkning der alt er enten svart eller hvitt. Men kan tenke seg at "Alt som ikke er perfekt er en katastrofe" eller "Enten så elsker folk meg eller så hater deg meg".

Å aktiveres til å gjøre ting som mosjon, sosiale aktiviteter og andre fritidsaktiviteter man føler seg bra av. Har vist seg å forbedre mentalt velvære og redusere symptomer på depresjon.

En prosedyre for å teste en klients prediksjoner om hva visse typer atferd og situasjoner leder til. Man skriver ned en atferd eller situasjon, man utfører atferden/går inn i situasjonen, dokumenterer hva som faktisk skjedde (inkl. tanker og følelser) og sammenligner det med det man trodde skulle skje.

En avspenningsteknikk som er laget for å fremme avslapning i hele kroppen. Det finnes tre forskjellige versjoner med forskjellige lengde.

En teknikk for å utsette urostanker og grubling til et spesifikt tidspunkt på dagen. På denne måten legger man mindre tid og energi på negativ tenkning.

En mindfulness-øvelse som hjelper til å fokusere og styre oppmerksomheten.

Kroppens naturlige rytme for søvn og våkenhet. 

Et hierarki av 10 ubehaglige situasjoner som rangeres etter hvordan personen opplever dem. Tanken er at man gradvis skal eksponere seg for situasjonene, gjennom å begynne med den situasjonen minst utfordrende og dermed nederst i pyramiden, for så å arbeide seg oppover.

En tankefelle som handler om at man tolker situasjoner basert på fysiske reaksjoner og følelser. Eksempelvis: 'Denne situasjonen må være farlig siden jeg er så nervøs" eller "Hvis jeg bare kan komme meg bort herfra, så vil alt føles mye bedre".

En teknikk eller en handling som brukes for å forbedre velvære gjennom at man håndterer de tanker og følelser som trigges av forskjellige utfordringer. Brukes ofte sammen med problemfokuserte strategier, eller når disse ikke er mulig å bruke.

En forestilling om at dine ferdigheter ikke kan endres eller trenes opp. Kan medføre mangel på motivasjon og redusert engasjement for personlig utvikling.

En mindfulness-øvelse der personen visualiserer at de legger sine tanker på løv som flyter forbi på en elv.

Evenen til å bevisst styre oppmerksomheten sin i stedet for å la oppmerksomheten gå på autopilot.

ccc

En enkel pusteøvelse som leder til avslapning og restitusjon.

Variasjonen i tiden mellom dine hjerteslag. Høyere HRV er et tegn på bedre fysisk og psykisk velvære. Kan forbedrfes gjennom HRV-trening.

Snabb, ytlig andning som orsakas av för mycket syre i blodet till följd av t ex en stressreaktion. Det är inte farligt, men kan vara obehagligt.

Rask og overfladisk pusting forårsaket av for mye oksygen i blodet. Det er ikke farlig, men kan være ubehagelig.

En teknikk for å håndtere konflikter gjennom å observere situasjonen og stille enkle krav uten å dømme.

En forestilling om at alle dine tanker og følelser er synlige for de i våre omgivelser.

Vårt kontinuerlige indre strøm av tanker, indre bilder og ord.

Teknikker for å øke eller redusere nivået av mental og/eller fysisk aktivering for å finne det optimale nivået for den situasjonen man befinner seg i.

En måte å trene seg på å bli mer komfortabel med kroppslige reaksjoner gjennom å bevisst trigge dem. Brukes først og fremst i forbindelse med panikkangst og sosial forbi.

Flere øvelser for avspenning som enkelt kan gjennomføres hvor som helst.

En øvelse der man kartlegger sine fysiske, emosjonelle og kognitive symptomer og utfordringer man opplever for øyeblikket. Generelt gjør man dette i begynnelsen av et program.

En tankefelle som gjenspeiler hjernens tendens til å forestille seg kommende tragedier, ulykker eller katastrofer. Det kan gjøre at man ser risiko med nesten alt.

Kroppens naturlige stressreaksjon som er utformet for å sikre vår overlevelse gjennom å aktivere oss og gjøre oss klar for handling.

De feil som kan oppstå når hjernen automatisk bearbeider informasjon, og som fører til uhjelpsom atferd som er basert på feilaktige antakelser.

En vanlig tankefelle som man bruker for å forbedre prestasjonen sin. Men om kravene er for høye med mange inslag av "må", "bør" og "behøver" kan påvirke selvfølelsen og motivasjonen negativt.

En mindfulness øvelse der personen skal rette oppmerksomheten sin til forskjellige områder av kroppen.

En modell i fem steg der man lærer seg å identifisere og håndtere symptomer og utfordringer. Er grunnlaget for strukturen i alle Braives programmer.

En tankefelle som gjør at vi fokuserer på den informasjonen som passer med vår innstilling og våre forestillinger om ting. En negativ innstilling kan bidra til at man kun fokuserer på ting som kan gå feil.

ccc

Atferd og strategier man benytter seg av for å håndtere utfordringer. Disse kan være hjelpsomme og uhjelpsomme.

En tilstand av fullt fokus på det som skjer her og nå, uten å dømme dette.

Hjernens evne til å tilpasse seg og skape nye forbindelser basert på nye erfaringer og læring.

Et verktøy for å analysere tanker, følelser, fysiologiske reaksjoner og atferd i en spesifikk situasjon. Brukes for å identifisere forbindelsen mellom disse fire områdene og i spesifikke situasjoner. Kan brukes for å undersøke tidligere situasjoner eller eventuelle fremtidige situasjoner.

Lydøvelser du kan bruke for å holde fokus og styre oppmerksomheten din. Det hjelper deg å kontrollere oppmerksomheten din.

En tankefelle som handler om at man trekker generelle konklusjoner om ting som har skjedd kun en eller noen få ganger. Dette kan bidra til negative tanker om oss selv, andre eller situasjoner. For eksempel: "Jeg fikk avslag på jobbsøknaden min, så jeg kommer nok aldri til å få noen jobb".

En tankefelle som handler om at man tar på seg alt for mye skyld og ansvar i hendelser som ikke nødvendigvis er relatert til noe man har gjort.

En teknikk eller en handling som brukes for å forbedre sitt velvære gjennom at man prøver å løse det problemet eller utfordringen man står ovenfor.

En avslapningsøvelse for hele kroppen, som brukes i flere programmer.

Forskjellige nettverk av venner og andre støttende personer som man har i sine omgivelser, fordelt på dem som kan gi støtte i form av informasjon, praktisk eller emosjonell støtte eller feedback.

Å kunne stå opp for seg selv og uttrykke sine egne behov.

En tankefelle som handler om at man drar forhastede og ofte negative konklusjoner om seg selv, andre mennesker og situasjoner.

ccc

En tankefelle som handler om å gjøre antakelser om fremtiden som ikke nødvendigvis er sanne. Det handler ofte om at man er redd og helst vil unngå visse ting som kanskje kan skje i fremtiden.

ccc

ccc

ccc

ccc

En tankefelle som gjenspeiler vår tendens til å dra konklusjoner om hva andre mennesker tenker om oss.

ccc

ccc

En tro på at du og ferdighetene dine kan utvikles og bli bedre over tid - en tankemåte som hjelper i alle former for personlig utvikling.

ccc

ccc