Hvordan kan jeg utvikle mine mentale ferdigheter?

Å utvikle dine mentale ferdigheter handler om øving og å skape gode vaner. Det første steget er å lære å bli mer bevisst på tankeprosessene dine ved å nøye observere hvordan du reagerer i ulike situasjoner. På denne måten kan du lære å identifisere tanker som er uhensiktsmessige eller urealistiske, og forsøke å endre dem.

 

Samtidig er det viktig å se på handlingene dine og måtene du reagerer på stress, for å avgjøre om du bruker nyttige mestringsstrategier eller om de egentlig gjør ting verre. Så bør du forsøke og lære å bruke mer effektive mestringsstrategier som hjelper deg med å håndtere vanskelige situasjoner på en god måte.

Å endre egne tanker, følelser og atferd tar tid og krefter, akkurat som å lære andre ferdigheter. Det betyr at du jevnlig må sette av tid og krefter til å trene på disse nye ferdigheter og hvordan du ønsker å handle i ulike situasjoner.

Hver gang du trener en ny ferdighet eller nyttig handling, danner det sterkere forbindelser i hjernen din. Jo mer du øver på bestemte tanker eller øvelser, desto sterkere blir disse veiene i hjernen og desto lettere blir disse handlingene å gjennomføre. På denne måten vil du til slutt skape vaner som erstatter dine gamle måter å fungere på, som da blir din nye "standard" måte å håndtere livet på.