Hvordan programmene fungerer

 

 

Slik er programmet bygget opp
Alle programmer er delt opp i flere moduler med ulikt fokus. Hver modul innledes med en introduksjon til de aktivitetene som er med. Hoveddelen av modulen består så av to deler: en del som inneholder videoer og tekster der du lærer mer om et tema som tas opp i modulen, og en del der du skal teste den nye kunnskapen og legge til nye strategier i din egen verktøykasse. I slutten av hver modul får du tid til refleksjon - det er for at du skal kunne bearbeide alt du har lært og reflektere og tenke gjennom de stegene du har tatt så langt.

Forventet tidsbruk
Det er estimert at man gjennomfører en modul i uka, men du kan gå igjennom modulene raskere om du ønsker det. En modul tar ikke spesielt lang tid å gå gjennom - det tar omtrent en time eller to. Derimot kommer hoveddelen av jobben til å handle om å begynne å benytte det du lærer i hverdagen. Det viktigste er at du tar deg tid til å trene på det du har lært deg så de ulike strategiene og øvelsene blir en naturlig del av hverdagen din. De fleste modulene kommer derfor til å handle om å forbrede, planlegge og gjennomføre disse aktivitetene.

Øvelse gjør mester
Det blir ikke gitt en konkret anbefaling om hvor mye tid du skal sette av til oppgavene i programmet. Vi har forståelse for at du kan ha det travelt og at programmet skal passe inn i forpliktelser du allerede har. Likevel er det sånn at jo mer tid du legger inn i programmet hver uke, desto raskere vil du merke forbedring og endringen blir mer langvarig. Allerede nå i begynnelsen av programmet kan det være lurt å se på kalenderen din og sette av tid til å gjøre dette. Når du har funnet disse tidspunktene, anbefaler vi å prøve å forplikte deg til å fortsette å jobbe helt til slutten av programmet.

Gi hverandre støtte
Gjennom hele programmet har du mulighet til å kommunisere med andre brukere som går det samme programmet som deg. På den måten kan du be om hjelp og støtte, men du kan også gi andre den støtten de trenger. Hver video eller oppgave har et kommentarfelt du kan bruke til akkurat dette. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker kommentarfeltet her.

 

Det finnes undertekst på videoene våre - ved å klikke på “CC” nede i høyre hjørne av videoskjermen kan du skru det av og på.