Slik kan du bruke kommentarfeltet

Kommentarfeltet er nyttig å bruke for å kommunisere med andre personer som går det samme programmet som deg. Der kan du også be om hjelp og få støtte. Les videre for å se hvordan du kan bli en del av vårt læringsmiljø ved å samarbeid med andre!

Kommentarene dine blir bare synlig for de brukerne som går det samme programmet som deg og som benytter samme språk. Alle kommentarene dine er anonyme, noe som betyr at de ikke på noen måte kan spores tilbake til din personlige bruker.  

Ved å se hvordan andre brukere har tatt til seg informasjon fra programmet og begynt å bruk det i sin egen hverdag kan du motiveres til å gjøre det samme. 

Du trenger kanskje hjelp til å ta det neste steget og gjøre større endringer? Spør de andre brukerne! Be om hjelp, så er det kanskje noen som kan gi deg et godt tips om hva du kan gjøre for å komme i gang. 

Du kan alltid bruke kommentarfeltet til å be om at avklaring av ting du ikke helt forstår. Kanskje har andre brukere sett noe som du ikke har lagt merke til.

Du tror kanskje ikke du har så mye å bidra med når du befinnner deg i den situasjonen du er i nå, men din støtte og innsikt fra dine erfaringer kan være akkurat det noen der ute trenger. Det er mange brukere som føler seg ensomme med sine bekymringer og din kommentar kan kanskje få dem til å kjenne at de faktisk ikke er alene!

Alle brukere i dette programmer står i lignende utfordringene som deg, så om du har noen gode tips om hva som fungerer for deg, del det gjerne! Kanskje noen der ute som har kjørt seg fast kan bruke din kommentar til å komme seg videre. 

Det kan virke ubetydelig, men din kommentar kan være de lille som trengs for at brukere skal komme videre og ta det neste steget. Da er det jo også fint å vite at du kan be om hjelp fra andre. Vær derfor ikke redd for å bruke kommentarfeltet så mye du vil!

Vi vil at du skal føle deg trygg når du skriver noe i kommentarfeltet. Psykologene i Braive ser derfor gjennom kommentarene før de publiseres for å væres sikre på at de er nyttige og kan gi støtte. Med 'nyttig' mener vi først og fremst at kommentarene skal være bygget på gode intensjoner og at kommentaren, spørsmålet eller tipset skal bidra til å skape et inkluderende og støttende læringsmiljø som vi bygger sammen.  

Om du befinner deg i krise og har behov for rask hjelp skal du ikke bruke kommentarfeltet. Benytt i stedet en telefon til å ringe et nødnummer. Du finner kontaktinformasjon ved å klikke på symbolet for Nødnummer oppe til høyre på skjermen.