Hva er angst?

Angst er en følelse av bekymring eller nervøsitet knyttet til en form for usikkerhet. Angst er ofte opplevd i relasjon til fremtidige hendelser, eller i forhold til deg selv og hvordan du tror andre oppfatter deg. Disse følelsene av bekymring er knyttet til tanker om å forestille seg dårlige ting som kan skje, ofte i form av spørsmål som begynner med "hva om?". Fysiske tegn som svetting, skjelving eller tung pust kan også forekomme.

 De fleste vil oppleve flyktige øyeblikk av angst nesten hver dag, men for noen mennesker kommer angsten ut av kontroll. Disse menneskene opplever bekymringstanker og følelser veldig regelmessig, og har problemer med å kontrollere eller "slå av" disse tankene. Angsten kan da dominere personens liv ved at de føler seg usikre når de interagerer med verden rundt dem, og velger i stedet å trekke seg tilbake. Dette er ofte tilfellet for personer som lider av en av de mange formene for angstlidelser.

Angstlidelser er kategorisert basert på hva som forårsaker angst i de som lider av den. Hvis angsten er relatert til bestemte objekter eller situasjoner, som slanger, høyder eller lukkede rom, kalles de fobier.