Hva er depresjon?

Depresjon er en psykisk lidelse som er kjennetegnet av intense følelser av tristhet, håpløshet og lav egenverdi. Mens alle opplever tristhet på et punkt i livet, er depresjon mer enn det - det er definert som tilbakevendende eller ukontrollerbare følelser av tristhet som personen opplever flere dager enn uten i en periode på over to uker. Depressiv lidelse er en av de vanligste psykiske lidelsene, og påvirker millioner av mennesker over hele verden.  

 Andre symptomer på depresjon inkluderer:

  • Redusert energi og utmattethet
  • Forstyrrelser i normal søvn
  • Redusert appetit
  • Nedsatt konsentrasjon
  • Intense følelser av skyld eller verdiløshet
  • Tilbakevendende tanker om død eller selvmord

Personer med depresjon har ofte problem med å se positive ting i livet og nyter ikke lenger ting de tidligere hadde glede av.

Depresjon kan skyldes en rekke faktorer og situasjoner. Ofte er det forårsaket av langvarig stress eller press som fører til manglende evne til å takle hverdagen, og det kan også komme av traumatiske hendelser som tap eller store livsendringer. Personlighet, oppdragelse og selv genetikk kan også spille en rolle. Noen ganger oppstår depresjon uten noen åpenbar årsak.

Depresjon kan vare i flere måneder om gangen, eller det kan fortsette i årevis hvis det ikke blir behandlet. Som med mange psykiske lidelser kan depresjon behandles ved hjelp av kognitiv atferdsterapi eller KAT. KAT fungerer ved å hjelpe de med depresjon til å identifisere sine symptomer og tankemønstre, og forandre tanker og atferd ved å danne mer positive rutiner og vaner.