Hva er panikkangst?

Panikkangst er en tilstand som er preget av gjentatte panikkanfall. Mange mennesker opplever et enkelt panikkanfall som reaksjon på pågående stress eller plutselig sjokk. De fleste kommer seg raskt, men for noen utløser opplevelsen starten på en rekke ytterligere anfall som kan fortsette i uker eller måneder etter det første.

 Et panikkanfall gir en plutselig flom av intens frykt, fulgt av kraftige fysiske symptomer, som kan inkludere:

  • Skjelving eller risting
  • Tung pust
  • Følelse av å bli kvelt
  • Prikking i armer eller bein
  • Svimmelhet
  • Føle seg løsrevet fra kroppen
  • Brystsmerter
  • Føle tap av kontroll

Panikkanfall er ofte så alvorlige at de som opplever dem tror de har et hjerteinfarkt og at livet deres er i fare. Faktisk er panikkanfall helt uavhengig av hjerteinfarkt og utgjør ingen risiko for fysisk helse i det hele tatt.

Likevel kan vanlige panikkanfall forårsake betydelig ubehag og forstyrrelse i personens livskvalitet. Personer med panikklidelse lever ofte i frykt for at neste anfall kommer, og vil unngå steder eller situasjoner som kan utløse dette.

Behandling av panikkangst innebærer gradvis trening så personer kan føle trygghet når de opplever situasjoner og fysiske endringer som normalt vil utløse et panikkanfall. Dette krever innlæring av nye tankemønstre og handlingsmåter når angsten oppstår, samtidig som man øver på å møte situasjoner man frykter, til disse ikke lenger utløser panikk.