Hva er sosial angst?

Sosial angst er definert som en intens frykt for sosiale situasjoner. Mens mange mennesker blir nervøse før de skal holde en tale eller blir ukomfortable når de møter nye mennesker for første gang, går sosial angst langt utover det. De som lider av sosial angst, opplever så høye nivåer av angst i sosiale settinger at det går sterkt ut over livskvaliteten deres. Selv normale daglige interaksjoner blir en kamp fordi personen kontinuerlig kjemper mot angst og følelsen av lav egenverdi.

En av de største utfordringene ved sosial angst er at det skaper en intens følelse av å bli dømt og være under granskning. Dette fører til høye nivåer av selvbevissthet og bekymring om hvordan det du sier vil bli tatt i mot. Konstant bekymring for hvordan de vil bli oppfattet, gjør folk med sosial angst hemmet og redd for å stå opp for seg selv.

Sosial angst kan også få folk til å være veldig harde mot seg selv, og forlater ofte folk frustrert over egen oppfattede utilstrekkelighet. Personen kan komme til å frykte alle former for sosiale samspill og bli isolert og atskilt fra familie og venner, og kan ofte ha problemer med å finne jobb eller til og med forlate hjemmet.

Sosial angst er en utbredt tilstand som påvirker rundt 7% av befolkningen i mange vestlige land. Det ligger i lidelsens natur at det å søke behandlingen kan være svært vanskelig, men behandling med kognitiv atferdsterapi eller KAT kan være svært effektivt. Behandlingen tar sikte på å forandre tankemønstrene som fører til at folk føler seg selvbevisst og skamfulle, samtidig som pasienter oppfordres til å møte fryktede sosiale situasjoner i en gradvis prosess gjennom eksponering.