Hva er stressregulering?

Alle opplever stress på et eller annet tidspunkt i livet, enten fordi man har det travelt, på grunn av krav fra arbeid eller hjemme, helseproblemer eller traumatiske opplevelser. Mens du ikke trenger å bekymre deg for om du har en stressende ettermiddag eller et par tøffe dager, kan langvarig stress utgjøre et større problem.

 Stress er en del av kroppens kjemp-, ​​flykt- eller frysrespons, som aktiveres når man oppfatter fare. Denne KFF-responsen gjør kroppen klar til å handle ved å øke blodtrykket, skjerpe fokuset og motivere deg til å reagere på faren. På kort sikt er stress derfor en nyttig og viktig del av kroppens funksjon. Spenning over lang tid er imidlertid kjent for å forårsake et bredt spekter av fysiske og mentale helseproblemer.

Stressregulering betyr å lære å kontrollere nivåene av stress du opplever, og få dem tilbake til sunne nivåer. Det finnes ulike metoder for å senke det underliggende stressnivået, for eksempel pustemeditasjon, HRV-trening og oppmerksomhetstrening.

Å lære å regulere stress handler også om hvordan du reagerer når stressende ting skjer. Du kan ikke alltid stenge vanskelige ting ute, men du kan velge å reagere på dem på en positiv og sunn måte. Med regelmessig trening kan du skape sunne rutiner slik at du kan takle det stresset som møter deg i livet.